Högt tryck på Teknikcolleges handledarutbildning

25 mars 2024 | Sydost, Östergötland
När Teknikcollege Göteborgsregionen bjöd in till handledarutbildning tidigare i år dröjde det inte länge innan den var fullbokad. Det har gett inspiration till att bjuda in till fler utbildningstillfällen framöver – för att matcha efterfrågan.
Bild
Teknikcolleges handledarutbildning

Inom regionen har det länge förts diskussioner om vikten av bemötande, handledarskapet och kvaliteten på praktiken i nätverket. För att ta detta vidare kom man fram till att prova med Teknikcolleges handledarutbildning i samband med att övriga samverkansföretag och certifierade utbildningsanordnare inom Teknikcollege bjöds in. 

Den här gången anordnades handledarutbildningen tillsammans med Göteborgsregionens (GR) VA-nätverk som processleds av Joanna Friberg och Emma Nilsson Keskitalo på GR.  Bland deltagarna fanns en rad olika yrkeskategorier; VA-ingenjörer, projektledare, HR-personal, yrkeslärare på gymnasiet och YH-representanter för att nämna några. Med andra ord en härlig och dynamisk blandning som bäddade för bra och intressanta dialoger.

– Deltagarna kom från 6–7 av våra medlemskommuner, vilket vi tycker är en bra spridning, berättar Helene Stensson, regional processledare hos Teknikcollege Göteborgsregionen. 

– Flera av våra utbildningsanordnare erbjuder egna utbildningar, men på regional nivå får vi nu öka takten, betonar Helene. Planen är att erbjuda fler utbildningstillfällen under året, där vi kanske kan kombinera med någon digital träff, och/eller nätverksträff med handledare som uppföljning. Vi pratar just nu om detta.

Det var Teknikcolleges Johan Ståhl som höll i utbildningen och hans insatser under dagen uppskattades stort.

– Utbildningsdagen blev väldigt lyckad med många bra dialoger. Johan från Teknikcolleges kansli är en erfaren och duktig lärare och vi är väldigt nöjda med denna samverkansinsats. Våra tekniska förvaltningar i medlemskommunerna är väldigt viktiga i kompetensförsörjningen så vi är väldigt glada över att de var så många som deltog, avslutar Helene.

Teknikcolleges Johan Ståhl
Teknikcolleges Johan Ståhl utbildar i handledarskap.

Bra förberedande utbildning inför LIA-period

Helene Stensson i samtal med Jan-Inge Haraldsson
Helene Stensson samtalar med Jan-Inge Haraldsson under en paus.

Jan-Inge Haraldsson är VA-ingenjör hos Vatten- och avloppsenheten i Öckerö kommun. Här arbetar han bland annat med detaljplansarbeten, byggprocesser och saneringsplaner, detta i nära samarbete med kollegan Elias Werling. Båda deltog vid handledarutbildningen som Teknikcollege Göteborgsregionen anordnade.

Anledningen till att Jan-Inge och Elias valde att gå den här utbildningen är att de planerar att ta emot sin första LIA-praktikant lite längre fram i vår. 

– Vi kände att vi behövde ha lite på fötterna då vi inte haft någon praktikant innan, berättar Jan-Inge. Det är viktigt att få rätt verktyg så att praktikperioden ger något för den som kommer. Genom handledarutbildningen vill vi också få grepp om vad praktikanten förväntar sig och hur vi kan uppfylla det på bästa sätt. 

– Handledarutbildningen var jättebra och det känns som den gav oss flera bra verktyg. Hur vi ska hantera vissa situationer som kan uppstå på en arbetsplats till exempel. Det är inte alla gånger man tänker på yrkesjargonger och hur det kan påverka. 

Jan-Inge ser nu fram emot att sätta en plan för LIA-perioden, tillsammans med praktikanten och utbildningsanordnaren. En plan som fungerar både för VA-enheten vid Öckerö kommun och för praktikanten när det väl är dags.