Hermods Örebro

Här hittar du mer information om Hermods Örebro.

Om skolan

Besöksadress: Östra Vagngatan 5, 702 27 Örebro
Stad:
Örebro
Region:

Program

Yrkeshögskola

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Inriktning:
Automations- och robotingenjör