Hela Sveriges Teknikcollege till Dalarna med fokus på yrkesprogrammens attraktionskraft

18 maj 2022 | Dalarna
Den 18-19 maj hålls Teknikcollege nationella föreningsmöte i Borlänge.
Medverkande på mötet är Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse, Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning samt processledare och ordförande från de olika regionerna.
Bild
Föreningsmöte i Borlänge

Ingrid, Mats och Bosse hälsar processledare, ordföranden, Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning och granskningskommittén välkomna till Borlänge

Grundläggande högskolebehörighet ska ingå i gymnasieskolans yrkesprogram
hur får vi en positiv effekt av det?

Industriföretag knutna till lokala och regionala Teknikcollege runt om i landet har ett stort behov av att fler personer tar examen från industrirelevanta yrkesprogram. Industrins parter var de som gick i bräschen för att den grundläggande högskolebehörigheten skulle återinföras. Nu gäller det att utreda vilka insatser som krävs för att regelförändringen ska få önskad effekt i form av ett ökat söktryck och fler sökanden till yrkesutbildningar inom industrin.