fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
På den här sidan kan du läsa om:
Teknikcollege handledarutbildning

Teknikcollege handledarutbildning

Apl (arbetsplatsförlagt lärande) och lia (lärande i arbetslivet) är centrala delar av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Teknikcollege har tagit fram en utbildning som gör dig väl förberedd i din roll som handledare.

--

Utbildningen är branschspecifik för industrin och riktar sig till handledare som tar emot studerande från tekniskt- och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer. Vi har även tagit fram en utbildning riktat till handledares chefer i syfte att öka förståelsen som leder till ökad kvalitet i lärandet på arbetsplatsen.

Apl och lia är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Eleven får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Undersökningar visar att företagen gärna ställer upp med handledare och att dessa är kunniga, engagerade och fungerar väl i samarbetet med utbildare. Handledarna har dock inte alltid den nödvändiga kunskapen som de borde ha i sin roll. I vår utbildning går vi igenom handledningens alla moment. Vad förväntas av dig och vad förväntas av eleven? Efter utbildningen har du de verktyg och moment som gör dig till en bra och självsäker handledare!

Handledarutbildningen innehåller följande moment. Utbildningen tar en dag att genomföra.

  • Första dagen
  • Arbetsplatskultur och inkludering
  • Arbetsmiljö
  • Planera för lärande
  • Hur lär man sig?
  • Samtal för lärande

Handledarutbildningen för chefer håller följandande moment. Utbildningen tar en timme att genomföra.

  • Varför apl och lia?
  • Regelverket
  • Arbetsplats- och yrkeskultur
  • Företaget och handledarens roll

Våra utbildningar kan genomföras på två sätt. De allra flesta kommer att delta i en fysisk eller digital utbildningsträff för handledare inom din region. Det finns även en webbaserad version. Intresserad av att delta i en utbildning? Vänligen kontakta kansliet på info@teknikcollege.se för mer information.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.