Handledarutbildning

Utbildningen är framtagen för handledare som ansvarar för elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL) hos producerande företag. Kursen innehåller verktyg för att höja kvaliteten på APL och skapar samtidigt förståelse för hur APL är en viktig och långsiktig investering i företagets framtida kompetensförsörjning. Teknikcolleges branschanpassade handledarutbildning är godkänd av Skolverket.

Målgrupp: Aktiva eller blivande APL-handledare hos företag samt yrkeslärare
Utbildningsform: Digital utbildning
Kontaktperson: Johan Ståhl
Arrangör: Teknikcollege Sverige

Tid och plats

Datum: 3 september 2024
Tid: 09:00 - 16:00