Handledarutbildning 2.0

Närmare 4000 apl-handledare har redan gått Teknikcolleges handledarutbildning. Så här ett par år efter lanseringen är det dags att både uppdatera och komplettera kursupplägget. Tillsammans med företaget Learnify adderas nu ett nytt avsnitt om Teknikcolleges nya digitala apl-verktyg. Det tillkommer också en ny chefsutbildning samt inspiration och hjälpmedel för hur företagen kan arbeta framgångsrikt med inkludering på arbetsplatsen.
Bild
Handledarutbildning skärmklipp

En av de mest angelägna insatserna är att anpassa handledarutbildningen efter en ny situation på arbetsmarknaden. Idag tar det alldeles för lång tid idag för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som det är stor kompetensbrist inom flera branscher. Ett helt nytt avsnitt i handledarutbildningen kommer därför att fördjupa sig i hur man arbetar för mångfald på arbetsplatsen och vad en lyckad integration egentligen innebär, både för företaget och Sverige:

– Vi vill helt enkelt hjälpa Teknikcolleges samverkansföretag att ta emot en nyanländ medarbetare så bra som möjligt. Det är viktigt att företagen kommer över en tröskel och ser möjligheterna, att de agerar aktivt på mångfaldsfrågorna och har en idé kring hur de ska arbeta med integration för att skapa en bra miljö för alla på arbetsplatsen. Avsnittet kommer lära beslutsfattare och handledare att både möjliggöra och förbättra den här processen. Det kommer förstås att handla om hur man skapar en bra arbetsmiljö där olika kulturer kan mötas, men också hur man kan arbeta med till exempel språkutbildning och olika finansieringsvägar som är kopplade till den här typen av insatser, berättar Tommy Töyrä som är projektledare hos Teknikcollege.

Komplettering för stärkt inkluderingsarbete

Den första versionen av handledarutbildningen togs fram i samarbete med företaget Learnify. De fick även förtroendet att göra jobbet med version 2.0. Stefan Akteus på Learnify är projektledare för uppdraget.

– Den ursprungliga versionen släpptes 2015. Nu har vi fått i uppdrag att göra uppdateringar och kompletteringar. Just nu håller vi på med storyboard och manus för en utbildningsdel kring mångfalds- och integrationsfrågorna. Vår expertis ligger i det pedagogiska. Vi utgår från målgruppens behov och sedan hittar vi ett bra pedagogiskt koncept för att skapa en bra lärandemiljö. I det här fallet kombinerar vi ju till exempel lärarledd utbildning med en webbaserad kurs.

Utmaning att hitta rätt grepp

Avsnittet kring mångfaldsfrågorna krävde en del eftertanke. Tidigare har olika situationer och beteenden lyfts fram genom att visa övertydliga och tillspetsade videoklipp från problematiska situationer på arbetsplatser, t ex könsdiskriminering och slarv med säkerhet.

– Tidigare jobbade vi med igenkänning och att spetsa till situationerna, det blev humoristiskt men gav också utrymme för eftertanke. Kring mångfaldsfrågorna kände vi att det inte passade. Vi behövde hitta ett annat sätt att lyfta fram dem på. Efter en del diskussioner presenterade vi en idé om att gå i motsatt riktning. Istället för att skapa tillskruvade situationer ville vi vara helt realistiska och låta riktiga personer berätta om hur deras introduktion på olika företag fungerat. Teknikcollege gillade idén och nu letar vi lämpliga personer som kan vara med, och har en intressant historia att berätta.

För att navigera rätt i uppdraget har personer med relevant utbildning och erfarenhet från inkludering och integration varit delaktiga i arbetet:

– Vi har haft hjälp av experter för att hitta rätt i idé och manus. Genom att jobba hop i workshops har vi hittat rätt ton och sätt att berätta på. Det har blivit ganska tydligt under arbetet att det här ett område vi behöver prata mer om och lyfta fram, så det ska bli kul att se hur det tas emot när vi testar och lanserar den nya utbildningen. Det är visserligen bara en liten del av utbildningen men väldigt viktig. Det har vi konstaterat under arbetets gång, säger Stefan Akteus.