Årets internationella kampanjdag

Handledarrollen i fokus under årets nationella kampanjdag

6 oktober 2023
Idag den 6 oktober är det Teknikcolleges nationella kampanjdag och i år uppmärksammar vi handledarens viktiga roll. Här berättar Anette och Martin från Rostfria svetsmontage och Johanna, regional processledare Teknikcollege Västra Småland, om varför det är så bra med en tydlig plan kring handledarutbildningar och hur betydelsefullt det är med struktur och samverkan mellan alla inblandade under elevens apl-period.
Bild
Handledare och elev
Rostfria Svetsmontage

Rostfria Svetsmontage har fått ett nytt tänk kring handledarrollen

Rostfria Svetsmontage är en mekanisk verkstad och legoleverantör av maskiner, bland annat åt livsmedels- och förpackningsindustrin. Det är ett familjeföretag med 23 anställda som ägs av Anette Berggren och hennes bror.

Sedan 1999 har Anette varit involverad i diverse program för gymnasieskolan i Helsingborg. Hon var även med och startade upp Teknikcollege Helsingborg för ett antal år sedan.

- Jag är utbildad lärare så det är nog därför det här med handledarskap ligger mig varmt om hjärtat, berättar Anette.

Medverkar vid den här intervjun gör även Martin Sjögren, svetsare i företaget sedan 2008. Martin är en av tre anställda som gick Teknikcolleges utbildning för handledare i våras – en utbildning han var väldigt nöjd med.

"Vi har fått ett helt nytt tänk kring handledarens roll efter att ha gått utbildningen. Det var många delar vi inte hade tänkt på innan. Hur viktigt det är med förberedelser och bemötande till exempel."
Martin Sjögren, Rostfria Svetsmontage

En praktikplan börjar ta form

Efter avslutad handledarutbildning fanns det en hel del synpunkter och förslag till förbättringar som Martin och hans två kollegor tog upp med Anette. Det utmynnande i ett tänk kring en praktikplan, en plan där de tillsammans går igenom hur de ska förbereda sig innan praktikanten kommer och vad som ska hända under själva praktikperioden.

Martin och hans två kollegor har varit tydliga med att de vill ha viss återkoppling från skolan redan innan eleven är på plats. Vilka kursmoment har de gått igenom i skolan, har eleven egen svetshjälm och arbetskläder. Vad gäller kring mat. Ska eleven ha med sig egen mat eller bjuder företaget på det.

- Det är viktigt att vi fångar upp och uppmärksammar vad det är eleven behöver träna på. Och att handledaren har en dialog med läraren kring det innan praktikperioden drar i gång. Alla andra praktiska frågor behöver också vara besvarade innan eleven kommer till oss, säger Anette.  

Praktikplanen tas i bruk

Om någon vecka kommer Rostfria Svetsmontage att få testa sin praktikplan i praktiken. Då välkomnar man nämligen den första praktikanten efter det att företaget genomförde handledarutbildningen.

- När läraren och eleven kommer ut till oss den första dagen har vi nu en tydlig plan för introduktionen. Jag, eller någon kollega, visar eleven runt och berättar om företaget. Sedan sätter sig handledaren ned med läraren och pratar igenom vad som ska ske under praktikperioden, säger Anette.

Handledaren har också avstämningar med eleven och läraren under praktikens gång. Här ges möjlighet att stämma av hur det går för eleven.

- De här avstämningarna är ett jätteviktigt moment, speciellt för eleven som behöver få känna att företaget och skolan samverkar på ett bra sätt. Jag personligen tycker också det är bra att läraren får komma ut och se hur det fungerar ute i företaget. Och omvänt ser vi också en vinst i att vi får komma och besöka skolan. Då får vi möjlighet att se hur eleven arbetar, vilka maskiner som används och bara prata. Det gör det hela mer avdramatiserat. Vi hoppas det är något vi kan få till framöver, avslutar Anette.  

Elev och anställd
Praktikanten Emilia och en anställd i arbete hos Rostfria Svetsmontage.
Regionalt, Teknikcollege Västra Småland

Målmedvetet arbete kring handledarutbildningar har gett resultat

Johanna Arvidsson
Johanna Arvidsson, Processledare Teknikcollege Västra Småland.

Johanna Arvidsson är sedan 2015 processledare hos Teknikcollege Västra Småland. En region som rymmer en stor en variation av olika industrier, med alltifrån metallbearbetning, trä, plast till skogsindustri.

I västra Småland pågår ett aktivt arbete med att utbilda handledare inom alla typer av branscher. Utbildningarna genomförs till viss del av regionens utbildningsanordnare men ofta är det Teknikcollege som håller i trådarna. Och det finns en uttalad strategi för det här arbetet. Handledarutbildningen ska genomföras minst en gång per kvartal, något som också är inskrivet i verksamhetsmålen.

Vårt mål är att alla företag som är knutna till oss ska ha gått vår handledarutbildning. På vissa orter har i stort sett alla styrgruppsföretag genomfört utbildningen, på andra håll är det lite glesare. Vi är på god väg men har en bit kvar kan man säga, berättar Johanna.

Samma handledarutbildning för alla

Strategin som togs fram utmynnade också i att man bestämde sig för att pusha extra mycket för att alla skulle använda sig av samma handledarutbildning – enligt Teknikcolleges koncept. Något man såg skulle förenkla både för företagen och utbildningsanordnarna, som i och med det här inte behövde anpassa och göra om utbildningarna beroende på utbildningsnivå.

- För företagen innebar detta att de fick en gemensam syn på hur mottagandet av någon som är ny skulle se ut och vikten av att förbereda sig. De blev också bättre rustade för att bli en mer attraktiv arbetsplats, säger Johanna.

Mer proaktivt arbete ute på företagen

Johanna är glad över att det strategiska arbete hon och hennes kollegor gjort att få ut handledarutbildningen verkar har gett resultat. Hon har fått återkoppling från flera utbildningsanordnare att de sett en positiv förändring när det gäller hur företagen nu tar sig an praktikanter.

"Vi ser att företagen arbetar med det här på ett helt annat sätt än tidigare, mer proaktivt. Det gäller till exempel planeringen inför en apl-period men också att det finns en tydlighet kring samverkan mellan alla inblandade."
Johanna Arvidsson
Skärmklipp från utbildningen
Från Teknikcolleges handledarutbildning.