Handledarpedagogutbildning + Teknikcolleges digitala apl-stöd

En utbildningsdag med två olika fokus. Pedagogutbildningen passar dig som framåt tänkt att arrangera och hålla i Teknikcollege handledarutbildningen i din stad/region. Vi visar även Teknikcolleges digitala apl-stöd och hur det kan användas för att kvalitetssäkra och underlätta processen runt det företagsförlagda lärandet. Med stödet kan den studerande enkelt dokumentera vad hen gör på företaget utifrån lärandemålen och handledare och lärare kan följa det i realtid.

1 december Linköping, 1 december Hässleholm, 8 december Stockholm,
8 december Karlstad, 18 januari Göteborg

Utbildningen är en heldagsaktivitet och genomförs fysiskt
mellan kl. 9.00 – 16.00.

Tid och plats

Datum: 1 december 2022