Handledarpedagogutbildning

Utbildningen riktar sig till personer inom exempelvis skola eller kommun som utbildar och fortbildar APL-handledare ute hos samverkansföretag. Syftet med utbildningen är att förbereda pedagogen så att utbildningsinsatsen blir framgångsrik, att kunskapsmålen uppnås och att handledaren efter utbildningen förstår vikten av ett gott handledarskap under APL-tiden. Utbildningen omfattar genomgång av lärarhandledning och utbildningsmaterialet för Teknikcolleges handledarutbildning. Stort fokus läggs också på hur pedagogen kan skapa förutsättningar för inkluderande och utvecklande samtal och diskussioner under utbildningen.

Målgrupp: Personer som ska hålla Teknikcollege handledarutbildning lokalt och regionalt, t ex APL-ansvariga och processledare. Grundkrav är genomförd handledarutbildning.
Utbildningsform: Digital utbildning
Kontaktperson: Johan Ståhl
Arrangör: Teknikcollege Sverige

Tid och plats

Datum: 4 september 2024
Tid: 09:00 - 12:00