Handledarpedagogutbildning

Handledarpedagogutbildning för blivande handledarpedagoger

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för att utbildningsanordnaren, den studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden. Den bygger på beprövad erfarenhet och är godkänd av Skolverket.

Innan utbildningstillfället vill vi att du har gått igenom webbversionen av handledarutbildningen, samt läst Handledning för utbildningsledare. Båda finns på tcportalen.se. Detta är viktigt eftersom vi under utbildningen inte kommer att visa varje sketchnote eller filmsekvens, utan istället lägga fokus på vad som är viktigt innan, under och efter varje moment.

Målgrupp: Du som kommer att hålla Teknikcolleges handledarutbildning regionalt och lokalt

Förkunskapskrav: Att du tidigare genomgått Teknikcolleges handledarutbildning


Under utbildningen lyfter vi frågor som:

• Hur är utbildningen upplagd?
• Vilka diskussioner kan uppstå?
• Grupparbeten, på vilka sätt?
• Hur får man alla att komma till tals?
• Vad gör man om åsikterna i gruppen går isär?
• Hur visar man den röda tråden i utbildningen?
• Vilka material ska man ta med?
• Hur ser man till att man har tänkt på allt och är väl förberedd?

Tid och plats

Datum: 3 oktober 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt