Haganässkolan

Här hittar du information om Haganässkolan.

Om skolan

Besöksadress: Källargatan 38A, 343 31 Älmhult
Stad:
Älmhult
Region:

Program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik. Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och samhälle. Du läser också ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan; engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik

Teknikprogrammets fjärde år (TE4)

Programmet vänder sig till dig som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger stora möjligheter att få arbete direkt efter studierna. Det fjärde året bygger på ett stort engagemang från näringslivet och en tredjedel av utbildningen sker ute på företag. Det ger dig mycket stora möjligheter till jobb direkt men även lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inriktning:
Design och produktutveckling