Gymnasieskolan Knut Hahn

Här hittar du mer information om Gymnasieskolan Knut Hahn.

Om skolan

Besöksadress: Blasius Königsgatan 27, 372 35 Ronneby
Stad:
Ronneby
Region:

Program

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet ger dig tekniska och teoretiska kunskaper inom elteknik. De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på servicekänsla, kvalitetsmedvetande, entreprenörskap och projektledning. Mycket arbete i branschen utförs självständigt. Säkerhetstänkande och noggrannhet är extremt viktigt på alla områden.

Inriktning:
Elteknik

Industritekniska programmet

Det Industritekniska programmet ger dig en bred och bra plattform att stå på inför kommande arbetsliv. Under din praktiktid kommer du att stifta bekantskap och lära känna ett antal företag i regionen som senare kanske blir din arbetsgivare. Det kan du påverka själv.

Inriktning:
Driftsäkerhet och underhåll, Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan välja att utbilda dig till civilingenjör, designer, spelutvecklare och mycket mer. Inriktningen teknikvetenskap ger, utan vidare val under programmets gång, behörighet till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggnad och miljö, Teknikvetenskap