GKC I GNOSJÖ

Gymnasiearbetet i samverkan med näringslivet

På GKC (Gnosjöandans kunskapscentrum) var bakgrunden till en bättre samverkan mellan skola och näringsliv att gymnasiearbetet var för mycket ett ”måste-moment” där det fanns mer teori än praktik. Skolan tyckte detta var synd eftersom eleverna inte använde sig av sina förmågor eller att man inte använde de resurser Gnosjö kommun kunde bidra med.
Bild
Helena Gustavsson, bitr. rektor och Samuel Holmberg, tekniklärare.
Helena Gustavsson, bitr. rektor och Samuel Holmberg, tekniklärare och Tc ansvarig från Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC).
GKC I GNOSJÖ

Gymnasiearbetet i samverkan med näringslivet

– Vi ville ha en tydlig skapandeprocess med teori och praktik tillsammans och ett samarbete mellan olika ämnen. Eleverna får nu möjlighet att visa sina arbeten för företagen så att företagen själva får en större förståelse för vilken nivå ett gymnasiearbete kan vara på och vad eleverna kan, säger Helena Gustavsson.

GKC genomför två typer av samarbeten, ett upplägg där eleverna arbetar för att lösa uppdrag kopplat till företagens egna behov (LEAN, flödesanalys, agera testavdelning mm) och ett där eleverna utformar gymnasiearbetet tillsammans med företaget, men där inte företaget i sig har behov av själva produkten, exempelvis produktutveckling eller webbutveckling. En viktig lärdom är att våga fråga om hjälp och testa, våga tänka utanför boxen och även att våga misslyckas.

– Introduktionen av gymnasiearbetet börjar redan i årskurs 1 då tredjeårseleverna får dela sina goda exempel för yngre elever på skolan. Då får ettorna lära sig lite grann och börja fundera på idéer. Detta har gjort att presentationerna och den teoretiska delen har blivit bättre. Vid treornas slutpresentation deltar elever från årskurs 2 samt Teknikcolleges samverkansföretag i styrgruppen, säger Samuel Holmberg.

Efter att företag varit aktiva några år under gymnasiearbetet har de hänt att de själva kommer med exempel och förslag på arbeten som kan utföras hos dem. I det stora hela har detta ökat kvaliteten och engagemanget hos eleverna. Samarbetet att skapa en helhet med andra ämnen i programarbetslaget har ökat. GKC arbetar för att sprida arbetssättet med till andra program på skolan, exempelvis på ekonomi och industritekniska.