Diplomutdelning

Gotlands första Tc-elever tar studenten

30 maj 2022 | Gotland
För nästan tre år sedan certifierades Teknikcollege Gotland och kunde därmed starta igång Teknikcollege på Wisbygymnasiets el- och energiprogram och teknikprogram. Nu har den första årskullen tagit examen med diplomutdelning i samband med redovisning av gymnasiearbeten och medverkande av Gotlands samverkande teknik- och industriföretag.
Bild
Tc Gotland delar ut diplom
Tre elever
Viktor Danielsson, Liam Dylén och Sixten Fredriksson var tre av 22 de som tilldelades diplom förra veckan.

Förra veckan delades diplom ut till 22 elever inom ramen för de certifierade el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet på Wisbygymnasiet. De två programmen och dess inriktningar är certifierade vilket innebär att de är kvalitetssäkrade av gotländska företag inom industri och teknik samt granskade utefter Teknikcolleges åtta kriterier. Att företag är aktiva i utbildningen är en av Teknikcolleges grundbultar. De samverkansföretag inom Tc Gotland har varit närvarande på flera sätt under elevernas tre år. 

– Under åren har företagen till exempel bidragit med att hålla i föreläsningar, hela kurser eller tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt lärande. Dessutom har eleverna på Teknikcollege läst ytterligare 300 poäng utöver gymnasiets ordinarie 2500 poäng och då utdelas Teknikcollegediplom, säger Anders Björkqvist, processledare på Teknikcollege Gotland.

Gotlands framgångar som region

Gymnasiearbeten
Teknikprogrammet har skapat sina gymnasiearbeten med koppling till samverkansföretagen inom Tc Gotland.

Teknikcollege Gotland är nyast in som region inom samverkansplattformen Teknikcollege och deras arbete tycks fungera mycket bra. Det finns till exempel en utvecklad närhet och dialog mellan företag och utbildningspolitik. Teknikcolleges idé att kommunicera mellan företag och utbildning har gått bra att tillämpa inom Gotlandsregionen. Dialogen och den samverkan som krävs kan vara lätt att teoretiskt förstå, men det måste också ske i praktiken. Ett tydligt exempel på ett praktiskt samarbete sågs i de gymnasiearbeten som skapats med koppling till samverkansföretagen. 

– Det är glädjande att Teknikcollege som koncept har kunnat skapa möjlighet till en god samverkan här på Gotland. Det finns ett sammanhang här som kommer genom att de blev ett regionalt Teknikcollege för tre år sedan. Från och med då har de kunnat använda varumärket och den struktur som konceptet erbjuder, säger Jens Carlenfors Linered, projektledare på Teknikcolleges kansli som var på plats under dagen. 

Diplom inom Teknikcollege

Teknikcolleges 24 regioner delar varje år ut diplom och/eller intyg till sina studerande.

De studerande som har gymnasieexamen/yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet och fått minst godkänt i kurser motsvarande lägst 2800 poäng tilldelas ett diplom som bevis på att han/hon på ett förtjänstfullt sätt gått igenom en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Diplomet kan med fördel användas under jobbsökningsprocesser och fungerar som ett bevis på en kvalitetssäkrad utbildning.