Göteborgs Tekniska College

Här hittar du information om Göteborgs Tekniska College.

Om skolan

Besöksadress: Diagonalen 6, 417 56 Göteborg
Stad:
Göteborg

Program

Yrkesvux

Som student på våra yrkesvuxen­utbildningar kan du vara säker på att den utbildning du går är efterfrågad av industri och fordons­bransch. Utbild­nings­ut­budet och kursin­ne­hållet ses regelbundet över för att säkerställa att vi erbjuder rätt utbildningar. Därför kan kursutbudet variera från år till år även om våra yrkesvuxen­utbildningar generellt har mycket gemensamt.

Inriktning:
Varierar från år till år