Fullmatat föreningsmöte med utsikt

25 maj 2023
Den 15-16 maj höll Teknikcollege sitt årliga föreningsmöte på Högberga gård ute på Lidingö. Omgärdade av vacker natur och utsikt över Stockholms inlopp fick deltagarna under två dagar såväl lyssna på intressanta föreläsningar som möjlighet att nätverka och umgås
Bild
Ida Heinerud, Teknikcollege Sverige

Inbjudna till föreningsmötet var Teknikcolleges styrelse, Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning, regionala processledare och ordförande.

Först ut på måndagens program stod en presentation av den nya affärsplanen. Teknikcolleges vd Peter Stenberg och Mats Andersson från Teknikföretagen berättade om hur processen för framtagandet sett ut och att den nya affärsplanens syfte är att vara ett strategiskt vägledande dokument med 5 års giltighetstid. De betonade att affärsplanen inte ska ersätta andra styrdokument utan fylla en egen funktion.

Affärsplanen pekar på generella fokusområden de närmaste 5 åren och ska vara vägledande i verksamhetsplaneringar. Fokusområdena som betonas i den nya affärsplanen är: En stabil organisation med tydliga roller, attraktionskraft för industrin, högkvalitativa utbildningar, regional matchning efter företagens behov och livslångtlärande inom Teknikcollege.

Därefter följde en dragning av Caroline Ingvarsson från IVA med titeln Naturvetenskaps - & teknikprogrammen - för vem & var?”. Hon berättade om vikten av lokalt engagemang, satsningar och samverkan för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.

Efter en festlig måndagskväll med trerättersmiddag och tal av Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg startade föreningsmötets andra dag med stort engagemang då Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen föreläste om hur omvärlden påverkar vår ekonomi och hur industrin svänger med världskonjunkturen.

Sist ut av föreläsarna var Li Ljungberg, även hon från Teknikföretagen, som berättade om hennes 10 insikter om tjejers teknikintresse och lite nedslående fakta om varför de ofta väljer bort till exempel Teknikprogrammet.

Efter erfarenhetsutbyte och en god lunch var det dags för deltagarna att bege sig hemåt igen. Nya kunskaper och bra utbyte med kollegorna runt om i landet sammanfattar föreningsmötet denna gången!

Utsikt från Högberga gård