HUR UTFORMAR VI AKTIVITETER FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OM OCH ÖKAD ATTRAKTIVITET FÖR VÅRA TEKNIKCOLLEGE-CERTIFIERADE UTBILDNINGAR?

Från nyhetsarkivet oktober 2020: Inspirationseftermiddag kring ungdomars utbildningsval

18 november 2021 | Södra Vätterbygden
I samband med Teknikcollege nationella kampanjdag den 1 oktober 2020 bjöd
några närliggande Teknikcollegeregioner in sina engagerade lärare på
gymnasiet, studie- och yrkesvägledare, rektorer för Teknikcertifierade
utbildningar samt studie- och yrkesvägledare från grundskolor årskurs 7-9, till
en digital inspirationseftermiddag på temat Ungdomars utbildningsval. Hur kan
vi tillsammans hitta nya arbetssätt kring aktiviteter för att synliggöra och öka
attraktionen för våra utbildningar för att få en ökad mångfald av elever som
söker från grundskolan? Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern, expert på
utbildning och kompetensförsörjning, öppnade eftermiddagen med att
inspirerande berätta utifrån frågeställningen Hur tänker unga idag när de ska
göra sina val av utbildning? Vad är viktigt och vad lockar? Erika Falk, President
HI TECH at Jönköping University, föreläste om att vara tjej på en killdominerad
utbildning och vad man kan göra för att locka fler tjejer till branschen.
Ulrik Hoffman vd för Ungdomsbarometern och expert på utbildning och
kompetensförsörjning, öppnade eftermiddagen med att inspirerande berätta
utifrån frågeställningen Hur tänker unga idag när de ska göra sina val av
utbildning? Vad är viktigt och vad lockar? Ungdomsbarometern håller koll och
hjälper oss att dra slutsatser utifrån alla data de samlar in. Ulrik gav oss det
senaste kring Generation Z och vad som påverkar dem och styr deras val. 3 av
10 ungdomar uppger att deras framtidsplaner har förändrats p g a Corona. De
söker trygghet och vill ha kontroll över framtiden. Intresset för skolan är stort
och familjens ideal betyder mycket. En viktig fråga för ungdomarna inför
gymnasievalet är Hur kommer mina tre år att bli och se ut?
Ungdomsbarometerns rapport visar att det som styr programvalet är intresset,
vilket också kommer på första plats. Ulriks råd är därför att börja tidigt! Gå ner i
åldrarna och möt upp dem. Prata gärna mer om hur teknikundervisningen i
årskurs 7-9 kan knytas till ungdomarnas intresse. Berätta om yrkesprogrammens
möjligheter. De uppfattas smala fortfarande efter så många år. Lägg in
högskolebehörigheten i yrkesprogrammen redan från början.
Resultat av olika enkätundersökningar visar att många vill gå till
gymnasiemässorna. men de betyder inte lika mycket som Öppet Hus för själva
valet av utbildning. Han uppmuntrar också att inte ställa in utan ställa om, hitta
sätt att ha en variant av Öppet Hus på. Varför inte digitala? Ulrik avslutar med
att han tror det är av stor vikt att ungdomarna får träffa lärarna på
yrkesprogrammen vid olika informationstillfällen. Det är viktigt för dem att få en
känsla av hur en skoldag kommer att se ut.
Erika Falk, President HI TECH at Jönköping University, föreläste om att vara tjej
på en killdominerad utbildning och vad man kan göra för att locka fler tjejer till
branschen. Erika har uppehåll i studierna till högskoleingenjör i år p g a
uppdraget som president för Hi Tech. Hon säger ”Ni vet väl att det är vi som har
de gula overallerna?”
Vis av egna erfarenheter genom sin uppväxt i Gnosjö kommun föreslår Erika att
börja i tidig ålder och att bygga upp för lång tid. Visa att det är roligt med
teknik i förskoleklass, på fritids. Återkom till aktiviteter som att visa olika företag,
programmera, prata robotar, använda verktyg. Utveckla en bra samverkan
mellan skola och arbetsliv så att eleverna får se verkliga företag.
Berätta för eleverna att efter Teknikprogrammet behöver man inte bli ingenjör.
Du kan bli otroligt många fler yrken, det finns oändligt med möjligheter!
uppmanar Erika. Ofta vet inte folk vad de är bra på, vad de skulle passa för.
Uppmuntra eleverna på grundskolan att ta reda på mer om teknikutbildningar,
berätta själv om olika utbildningar. Säg till dem, att det här är nog något som
du skulle passa för.
När Erika gick årkurs 1 på teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik,
möjliggjorde hennes lärare för henne att besöka Teknis i Lund. Det betydde
mycket för henne att träffa tjejer i samma ålder och några år äldre tjejer som
berättade om sina olika vägar till olika utbildningar.
Som tjej på en killdominerad utbildning förväntas man ofta ta ett större ansvar
och prestera på topp. Killarna tar gärna över i klassrummet och Ulrika
poängterar vikten av stöttande lärare. Hon säger ”Jag har fått skinn på näsan av
att ta alla diskussioner med killarna runt omkring mig genom åren. Det hjälper
mig i livet idag.”
Varmt välkomna att göra ett besök hos oss! Ta med tjejerna till oss på
högskolan och visa dem hur det ser ut. De kommer se att många av de
studerande på tekniska högskolan är tjejer. Vi behöver alla förebilder.
Erika brukar tänka ”Klarar hon det så klarar jag det!
Man ska trivas under sina tre år på gymnasiet eller sina år på högskolan. Klart
att miljön spelar roll, avslutar Erika.
Eftermiddagen avslutades med en workshop i mindre grupper kring hur vi kan
utforma aktiviteter för ökad kännedom om och ökad attraktion för våra
Teknikcollege-certifierade utbildningar. Kan vi bli mer digitala eller hitta nya
lösningar istället för Öppet Hus eller mässor? Med ny inhämtad kunskap om
målgruppen ungdomar som söker till gymnasiet och med klokskap från Erikas
pass, bidrog alla deltagare med förslag och idéer att tänka på och ta med
tillbaka till sin arbetsplats.
Här kommer några av reflektioner från grupperna:
Rörelse och glädje! Viktigt att det händer något vid besöket, att saker rör sig
lockar besökare att stanna till, lägga märke till. Glada elever och glada lärare som
är förebilder och goda ambassadörer för sitt program tillsammans.
Vid Öppet Hus, tänka på att ha all personal tillgänglig och närvarande för olika
personliga möten. Viktigt att grundskoleelever får kontakt med gymnasieelever
som är 1-2 år äldre, som de kan relatera till och som de vågar prata med och
ställa frågor.
Att få komma ut i tidig ålder på besök på industrier. Tidiga åldrar viktigt, Industri
idag har hög teknisk nivå. Det finns en tanke med allt.
Exempel från Skövde, Skaraborg, att åk 6 besöker Lichron/ Industritekniska
programmet en gång per läsår, i den åldern är eleverna lyriska efter besöket på
Industritekniska programmet. Vad händer sedan?
Avslutningsvis vill vi inom Teknikcollege uppmuntra att gärna samtala kring
ungdomars utbildningsval med dina kollegor på din arbetsplats – det blir säkert
spännande samtal!
Teknikcollege Sverige har under tre år genomfört ett ESF-projekt kring Status,
kvalitet och matchning där ett av temaområdena varit Ökad attraktionskraft.
Bland flera olika verktyg som arbetats fram i denna utvecklingsgrupp finns
inspirationsboken ”Den röda tekniktråden.”