LOKALT FÖRETAGSMÖTE I VAGGERYD VÄLKOMNADE FLER ENGAGERADE SAMVERKANSFÖRETAG

Från nyhetsarkivet april 2021 Teknikcollegesamverkan växer i Södra Vätterbygden

18 november 2021 | Södra Vätterbygden
Industrins kompetensförsörjning är en samhällsfråga där vi inom Teknikcollege gemensamt tar ansvar, utbildningsanordnare, företag och kommuner, tillsammans. Det handlar mycket om enskilda individers engagemang för att bygga ett nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte. Teknikcollege Södra Vätterbygden är samverkan inom Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner. Förutom ungefär 35 företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall, Jönköpings Tekniska Högskola, Yrkeshögskolan Jönköping och RISE i samarbetet. Vår lokala ordförande Leif Sönnichsen och Rolf Claesson, yrkeslärare på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd bjöd in lokala företag till en digital träff med förhoppningen om att utveckla en bredare samverkan med fler företag som vill vara med och påverka samarbetet med att bygga attraktiva utbildningar. "Vi har en resa att göra tillsammans och vi ska arbeta för att hitta vår modell här lokalt", säger Leif.

Både studerande och arbetstagare rör sig inom vår region mellan kommungränserna för att ta sig till studier och arbete. Utbildningsanordnare som erbjuder vår regions Teknikcollege-certifierade utbildningar (industritekniska programmet, el- och energiprogrammet inriktning automation och teknikprogrammet) är Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Veldi Kompetens AB är utbildningsanordnare på uppdrag av Vuxenutbildningen i Jönköpings kommun och ingår också i Teknikcollege Södra Vätterbygden sedan hösten 2020.
Under våren har vi som Teknikcollegeregion växt med många nya samverkansföretag för att möjliggöra regelbundna kontakter med arbetslivet på olika sätt för våra studerande. I dagsläget är vi ungefär 35 företag inom teknikindustrin. Vi ser fram emot att hitta formerna för samverkan under nästa läsår, efter pandemin, och hälsar alla våra samverkansföretag varmt välkomna i nätverket Teknikcollege Södra Vätterbygden.
Det är näringslivets behov av kompetensförsörjning som driver utvecklingsarbetet inom Teknikcollege. De regionala och lokala styrgrupperna fungerar som diskussions- och besluts forum för samarbetet mellan utbildningsanordnare och företag. Teknikcollege skriver avsiktsförklaringar med företagen utifrån deras förutsättningar. Vi arbetar också för stärkt regional samverkan inom och mellan Teknikcollege-regionerna, dels i Jönköpings län, dels i andra närliggande regioner och i Sverige. Det finns en vilja till utveckling och möjligheter med ökad samverkan att ta vara på och samordna för bästa möjliga effekt framöver.

Vår lokala ordförande Leif Sönnichsen och Rolf Claesson, yrkeslärare på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd bjöd in lokala företag till en digital träff med förhoppningen om att utveckla en bredare samverkan med fler företag. Mötets fokus var att vi gör en nystart i samverkan i Vaggeryds kommun och att vi vill ha med fler företag som dels kan ställa upp med praktikplatser och dels är intresserade av annan samverkan inom nätverket.
Rolf presenterade exempel på olika analoga och digitala verktyg som Leif och Rolf paketerar för att underlätta både för företag och skola när det gäller APL. De bad också företagen om deras input. I det samlade materialet finns exempelvis loggbok som underlättar trepartssamtalet om praktiken mellan elev, handledare och lärare. Rolf berättade också om Teknikcollege kostnadsfria handledarutbildning som vi erbjuder till samverkansföretagen i Södra Vätterbygden.
Teknikcollege Sverige har arbetat fram ett inspirationsmaterial som kallas Den röda tekniktråden – från förskola till högskola, som Rolf uppmuntrar att använda lokalt.
De inbjudna lokala företagen skickade med följande inspel till lokal styrgrupp:
• Att hitta medarbetare med rätt kompetenser och rätt inställning har varit och är fortfarande en stor utmaning
• Bra att använda liknande program i undervisning och produktion, exempelvis Solid Works.
• Gemensam utmaning att öka intresset och bygga varumärket.
• Börja tidigt i åldrarna, nå unga grundskoleelever.
• Påverka föräldrar, vårdnadshavare ang modern industri.
• Positivt med färdigt material-kit som hjälp och stöd kring det pedagogiska.
Lokal styrgrupp i Vaggeryd/ Fenix Kunskapscentrum önskar få med fler företag i olika storlek i programråd och styrgrupp för att utveckla samverkan mellan de teknikcollegecertifierade utbildningarna, teknikprogrammet och Industritekniska programmet på Fenix Kunskapscentrum och de lokala företagen för att bättre matcha framtida behov av kompetensförsörjning.
”Vi ska fortsätta skapa attraktion för de här programmen och vara med och påverka, vi stärker varumärket Teknikcollege. Vi har en resa att göra tillsammans och vi ska arbeta för att hitta vår modell här lokalt och göra det så bra vi kan.” avslutade Leif.

Leif och Rolf hade också bjudit in processledare Malin Blomqvist för att kort presentera samverkan inom Södra Vätterbygden. ”Teknikcollege Södra Vätterbygden växer, vilket är väldigt roligt och betydelsefullt. Vi vill samla fler företag i våra fyra kommuner och bygga en tekniktråd från förskolan genom hela grundskolan inför gymnasievalet för ökad attraktion och breddad rekrytering till teknikindustrin och arbeta för industrins kompetensförsörjning. Det handlar bl a om att utveckla PRAO-upplägg för årskurs 8-9 i grundskolan, hålla kontakt med studie- och yrkesvägledare genom samtal om industrin, att marknadsföra oss tillsammans i våra olika kanaler för att nå ut med information som synliggör möjligheter i industrin till vårdnadshavare för ungdomar som ska välja till gymnasiet. Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Ni kan göra en fantastisk skillnad genom att engagera er lokalt utifrån era förutsättningar. Lika roligt som viktigt!” säger Malin.
Ett exempel på regional samverkan att sprida vidare i nätverket är april månads gemensamma inspirationseftermiddag kring gymnasiearbetet på Teknikcollege-certifierade Teknikprogram och Naturvetenskapliga program i åtta regioner i södra Sverige. Eftermiddagen avslutades med att deltagarna samlades regionvis för summering och framtidsspaning. Vi i Södra Vätterbygden ser fram emot det gemensamma utvecklingsarbetet på hemmaplan där vi skapar lokala mervärden för våra olika målgrupper och vi hoppas få kontakt med fler företag som kan ge studerande i årskurs 3 verkliga uppdrag.
Bild
alla samverkansföretagens logotyper juni 2021