Framtidssäkrad företagssamverkan – The slutkonferens 21 mars

Under en intensiv timme kommer vi att träffa och diskutera med lärare, skolledare och processledare. Vad har utmaningarna varit med att starta upp sina företagskontakter igen? Vilka framgångsfaktorer ha de identifierat? Och vad tar Teknikcollege med sig i sitt fortsatta arbete med industrins kompetensförsörjning?

Målgrupp: Lärare och skolledare på industrirelevant utbildning, du med intresse för samverkan skola-arbetsliv i allmänhet och industrins kompetensförsörjning i synnerhet.

Slutkonferensen genomförs digitalt 12.30-13.30

Tid och plats

Datum: 21 mars 2023

Anmäl dig här