SKB I OSKARSHAMN

Företagsperspektiv på skarpt uppdrag i utbildning

Kajsa Engholm, kommunikatör på SKB (Svensk Kärnbränslehantering), ansvarar för skolkontakter och är representant i Teknikcollege i region Östra Småland. I sitt uppdrag träffar hon väldigt mycket ungdomar och har haft en hel del gymnasiearbeten och samarbeten med Oscarsgymnasiet.
Bild
Clab bassäng kortsida
Curt-Robert Lindqvist

Kajsa Engholm berättar att SKB:s uppdrag hanterar allt farligt avfall i Sverige där det för några år sedan uppstod en fråga om hur de kunde varna kommande generationer för farligt avfall, detta genom varningssymboler med rätt budskap som kunde förstås av alla, vuxna som barn. En forskare kopplades in som tog hjälp av fyra elever som fick i uppdrag att ta reda på hur symbolkommunikationen kunde utformas, som en del i sitt gymnasiearbete. Det är viktigt att kunna bevara minne och kunskap efter att kärnbränslet förslutits. Hur och var på olika sätt skulle sådan information om fara kunna sparas över lång tid, var frågeställningen. Kajsa Engholm hade kontakt med elevgruppen och en kontaktperson från skolan.

– För oss är det en win-win. Genom att ta emot elever som utför sitt gymnasiearbete hos oss bygger både SKB:s och ungdomarnas varumärke, samt genom att dela ut stipendier har det lett till uppmärksamhet från media, något som är väldigt viktigt för SKB. Ungdomarna har också chans att bygga upp sina nätverk och för de som pluggar på Teknikcollege premierar SKB sommarjobb. Flera elever återkommer också under studier längre fram med förfrågningar om examensarbeten, säger Kajsa Engholm.

Om man som skola vill få till ett gymnasiearbete ute på företag tipsar Kajsa Engholm att det är en fördel att man hittar rätt person att samarbeta med, att man har förtroende för varandra och att lärarna känner till det samarbete som redan existerar med företagen i regionen. Vill man effektivisera är ett annat tips att man kan ha flera grupper som utför samma uppdrag för att kunna jämföra resultatet med olika gruppers lösningar.