”Företagen tror på våra unga” – vinden har vänt för Industritekniska programmet i Trelleborg

19 maj 2022 | Skåne
För några år sedan låg industritekniska programmet i Trelleborg nere för räkning. Intresset för utbildningen var lågt, trots att branschen skriker efter arbetskraft. Programmet klarade sig kvar med en hårsmån. Nu, några år senare, är bilden en helt annan.
Svetshjälm

Till årskurs ett är det inte bara fullt intag utan också kö. 

Envishet och en tydlig struktur för samarbete mellan utbildning och näringsliv, inom ramarna för Teknikcollege, har gett resultat. Christian Nilsson, förstelärare på programmet, framhåller det stora engagemanget från företagen som en framgångsfaktor.

”Våra elever tas emot väl på företagen när de kommer ut på APL eller gör studiebesök. Flera av dem börjar dessutom jobba på sina APL-platser redan under skoltiden. De är behövda, och det märker de! Så bygger man stolthet och trivsel”, säger Christian. 

Pernilla Bergkvist, lokal samordnare för Teknikcollege i Trelleborg, håller med.

”Företagen är alltid pigga på att vara med när vi ordnar aktiviteter för grundskoleelever eller har öppet hus inför gymnasievalet. Om eleverna redan innan gymnasiet får en bild av företagen, vad de gör och vem de är, sänks tröskeln till industrin.”