Fler tjejer väljer teknikprogrammet i kommuner ansluta till Teknikcollege

16 april 2024
Det visar en rapport från Sveriges Ingenjörer som publicerades för en tid sedan. I rapporten framgår också att det finns en stor variation mellan kommunerna i landet. I vissa kommuner väljer inga tjejer teknikprogrammet, medan det i andra är betydligt fler.
Bild
Tjejer och teknik

Rapporten tar avstamp i den politiska ambitionen att öka antalet ingenjörer i allmänhet och kvinnor i synnerhet. Att få fler tjejer att välja teknik ses som direkt avgörande för att öka söktrycket på ingenjörsutbildningarna. Här blir teknikprogrammet en viktig faktor då det ofta är inkörsporten till högre ingenjörsutbildningar. 

I Karlskoga har tjejers intresse för teknikprogrammet ökat

Martina Augustsson
Martina är den sammanhållande länken mellan skola och näringsliv i Karlskoga kommun.

Kommunernas samverkan med Teknikcollege ses som en viktig del i att få fler tjejer att välja teknikprogrammet. I Karlskoga finns ett väletablerat samarbete med Teknikcollege Örebro län. Här har tjejernas intresse för teknikprogrammet ökat från tidigare ganska låga siffror.

Martina Augustsson arbetar som samordnare mellan skola och näringsliv, med inriktning industri- och teknikbranscherna i Karlskoga kommun. Sedan 2021 har hon arbetat med att utveckla kontakten och samarbetet mellan företag och skola. Martina sitter även med i Teknikcollege Örebro län.

Det här är verkligen positiva nyheter. Här får vi svart på vitt att vårt arbete med att få fler tjejer intresserade av teknikprogrammet har gett resultat.
Martina Augustsson

Flera samordnade aktiviteter

Tjejer och teknik
IGEday är en årlig dag i mars då tjejer mellan 13–19 år får testa teknik på ett företag.

Det är flera samordnade aktiviteter Martina ser som bidragande faktorer till det ökade teknikintresset. Teknikprao är ett exempel. Här erbjuds elever i årskurs 8 och 9 att få komma ut på prao under en dag hos kommunens teknik- och industriföretag. Detta kombineras med besök hos Möckelngymnasiet där eleven får veta mer om teknik- och industriprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

– Konceptet teknikprao har varit väldigt lyckosamt under det senaste året. Här har företagen och jag gjort lite gemensamma insatser. Vi har bland annat varit ute och informerat i klasserna för att på så sätt försöka bygga upp ett intresse för att söka till teknikprao, berättar Martina.

En annan aktivitet är IGEday, Introduce a Girl to Engineering day. Ett nationellt event som initierats av stiftelsen Womengineer. IGEday är en årlig dag i mars då tjejer mellan 13–19 år får testa teknik på ett företag någonstans i Sverige. Martinas roll här är att informera om eventet på skolan och peppa tjejer från natur- och teknikprogrammet att delta.

En stabil företagssamverkan

– Det som är lite unikt här hos oss är att vi har en väldigt robust, stabil och systematisk företagssamverkan. Den försöker vi givetvis lyfta fram i samband med att vi informerarar om vad det innebär att läsa på teknikprogrammet hos oss. Våra företag här är väldigt aktiva, både i grundskolan och gymnasiet.

Det finns vidare ett gemensamt tänk kring vikten av att de lokala företagen visar upp sig, i den mån de kan vill jag poängtera då många företag här är säkerhetsklassade. I och med att eleverna får komma och besöka företagen skapas en förståelse för vilka typer av jobb som faktiskt finns inom industri- och teknik. Det skapar också en förståelse för den lokala näringsverksamheten och de framtida karriärmöjligheter som finns lokalt, avslutar Martina. 

Läs rapporten från Sveriges Ingenjörer

Var i Sverige odlas tjejernas teknikintresse? En analys av variation på kommunnivå. Sveriges Ingenjörer februari 2024.