Filbornaskolan

Här hittar du mer information om Filbornaskolan.

Om skolan

Besöksadress: Filbornavägen 101A, 256 61 Helsingborg
Stad:
Helsingborg
Region:

Program

Industritekniska programmet

På industritekniska programmet lär du dig att bli en duktig yrkesarbetare. Halva tiden ägnas åt så kallat verkstadsämne, som innebär praktiskt arbete antingen i skolmiljö eller ute på en arbetsplats. Totalt ingår 30 veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) ute på ett företag. Flertalet av våra elever på industritekniska programmet får bra betalda arbeten direkt efter skolan.

Inriktning:
Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik