Furulundsskolan certifieras

Festlig invigning av Teknikcollege i Sölvesborg

18 augusti 2021 | Sydost
Tidigare i år ansökte Furulundsskolan i Sölvesborg om att bli certifierade på tre av sina program; teknik, el- och energi samt industritekniska programmet. Ansökan godkändes och certifieringen är klar - nu drar en hösttermin igång med bättre möjligheter för elever, lärare och företag.
Furulundsskolan certifieras
Svetslärare och elev från industritekniska programmet med den nya Tc-skylten.

Enligt tradition firades certifieringen med tårta och aktiviteter kopplade till Teknikcollege. En av eleverna från det industritekniska programmet fick äran att svetsa ihop det sista på Tc-skylten. Företagen som ska samverka med bland annat Furulundsskolan är eniga om att Teknikcollege behövs och kommer att stärka upp på flera håll. Industrin står fortfarande inför stora utmaningar, där en lösning för att rädda upp det långsiktiga kompetensbehovet är att skola och företag arbetar tillsammans.

– Många företag engagerar sig och berättar om sina behov. Enligt deras prognoser kommer det inom en femårsperiod att behövas cirka 1 500 nyanställda, säger Fredrik Gummesson, processledare i Teknikcollege Sydost.

Tårtkalas
Tårtkalas är en god tradition vid nycertifieringar.