Fenix kunskapscentrum

Här hittar du mer om Fenix kunskapscentrum.

Om skolan

Besöksadress: Verner Malmstens väg 1, 567 32 Vaggeryd
Stad:
Vaggeryd

Program

Industritekniska programmet

Du lär dig använda olika verktyg, maskiner och material. Du lär dig att använda datorstyrda maskiner. Du lär dig att göra ritningar i datorn. Du tränar dig i entreprenörskap - från idé till verklighet! Du knyter kontakter via praktik och utbyten. Du får möjlighet att bli behörig till högskolan.

Inriktning:
Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produktion och maskinteknik, Svetsteknik

Teknikprogrammet

Du läser mycket matematik som även tillämpas i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena Du lär dig ett vetenskapligt arbetssätt genom mycket experiment och laborationer. Du kommer att arbeta i välutrustade lokaler för såväl fysik som kemi och teknik. Du kommer att ha minst 1 veckas praktik per år. Du tränar dig i entreprenörskap — från idé till verklighet. Du blir väl förberedd inför många utbildningar på högskolan.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap

Yrkesvux

Yrkespaketet syftar till att ge eleven: • grundläggande kunskap om industriell produktion. • grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete. • grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning. • grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Inriktning:
Industri bas