Klas Wåhlberg mot nya utmaningar

Engagemanget är Teknikcolleges viktigaste tillgång

13 september 2023
Under sju år har han varit en stark röst inom svensk industri. Nu är det dags att gå vidare i livet. Klas Wåhlberg har varit VD för Teknikföretagen sedan 2016. Från och med den 22 september väntar nya utmaningar, både i yrkeslivet och privat. En del av jobbet har varit att leda arbetet med Teknikcollege, en uppgift som delats rättvist med IF Metall genom åren. Nu tar Pia Sandvik över ansvaret för Teknikföretagen och som vice ordförande i Teknikcollege. Samtidigt växlar ordförandeskapet för Teknikcollege över till Marie Nilsson, ordförande i IF Metall.
Bild
Klas Wåhlberg

Teknikföretagen är den främsta företrädaren för svensk industri. Inom organisationen ryms hela 4 300 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges totala export. Uppdraget är att skapa konkurrenskraft för medlemsföretagen, och Teknikcollege är från start ett initiativ för att säkra svensk industris kompetensförsörjning. Det har hänt en hel del, både i omvärlden och inom organisationen, sedan Klas Wåhlberg tog över rodret för Teknikföretagen:

– När jag började på Teknikföretagen så befann sig Teknikcollege i ett entreprenörsdrivet stadium. Jag brukar säga att en organisation är först som en familj, sedan ett lag och efter det växer bolaget fram. Det var väldigt mycket en familj av engagerade människor då, alla kände varandra väl. Runt 2017 märkte vi i styrelsen att efterfrågan ökade och allt fler började inse Teknikcolleges värde, både hos medlemsorganisationerna och ute i kommunerna. Behovet fanns där och vi bestämde oss för att satsa ännu mer på konceptet. Pandemin innebar att arbetet med att skapa en ny uppdaterad organisation för Teknikcollege gick långsamt. Rekryteringen av Peter Stenberg som ny VD för Teknikcollege blev en viktig milstolpe. Han har varit väldigt drivande i att etablera en ny struktur för hela organisationen. En del av det arbetet har varit att skapa större och starkare regionala kluster och nu ser vi att det har gett ökad slagkraft. Vi har också drivit en rad viktiga EU-finansierade program. De har gett Teknikcollege möjlighet att bygga upp en viktig kunskapsbas och en verktygslåda som kan användas för både regionala och lokala behov, det hade vi inte tidigare. Teknikcollege och kansliet fungerar idag som en virtuell organisation och sitter på olika håll i Sverige, men de arbetar med de här frågorna gemensamt. Medlemsorganisationerna är också mer aktiva nu och engagerar sig mer i bland annat i granskningsärenden. Det är en balansgång att hushålla med resurserna och samtidigt leverera det medlemmarna förväntar sig. Jag tycker vi har lyckats bra med den uppgiften, berättar Klas Wåhlberg.

Anpassningsförmåga en viktig framgångsfaktor

Arbetsmarknaden befinner sig i snabb förändring, en utveckling som också Teknikcollege måste vara en del av. Som organisation behöver Teknikcollege ständigt förnya och uppdatera sig för att möta de behov som uppstår efterhand:

– Ett exempel är att efterfrågan ökar snabbt inom yrkesvux. Här fyller Teknikcollege redan en viktig roll som jag hoppas kommer att förstärkas ytterligare framöver. Det är en ständig utvecklingsprocess, och det har gått framåt i en rasande fart. Samtidigt kommer ständigt nya människor in i vår sfär, förväntansbilden förändras och det finns alltid anledning att lyssna in och kalibrera Teknikcolleges erbjudande efterhand.

Lyhördhet och närvaro skapar grund för bra beslut

Teknikcollege är en plattform för samverkan mellan arbetsmarknadens båda parter, offentliga aktörer och utbildningsanordnare. Nu är det dags för IF Metalls förbundsordförande, Marie Nilsson, att ta över klubban under två år. En roll som hon är väl förtrogen med och har axlat tidigare. Vid hennes sida i Teknikcolleges styrelse kommer Pia Sandvik att arbeta, också hon väl förberedd efter sina år i Teknikföretagens styrelse. Klas Wåhlberg tror att det allra viktigaste för hans efterträdare just nu är att kasta sig ut i verkligheten och möta alla eldsjälar i organisationen:

– Pia Sandvik är väl insatt i Teknikföretagens verksamhet. Hon har ju också en bakgrund i den akademiska världen. Innan jobbet som VD för Rise var hon rektor för Luleå tekniska universitet så hon är väl bevandrad i den här miljön. Det går inte att administrera fram Teknikcollege, det krävs engagemang. Nu handlar det om att ge sig ut och bygga förtroende i olika sammanhang, att träffa alla eldsjälar som är med och driver Teknikcollege framåt. Vi har haft tur med en stark och engagerad konstellation av regionalt ansvariga och ordföranden som tar ansvar och driver frågorna framåt, med både stark vilja och djup kunskap. Då blir det också resultat. Jag rekommenderar verkligen Pia att ge sig ut i landet och sätta sig in i deras verkligheten, och se hur hon på bästa sätt kan stötta det fina arbetet som pågår där ute. Prata med de som är aktiva och engagerade, då skapas också bäst förutsättningar för att fatta de beslut som faktiskt ger resultat, säger Klas Wåhlberg.

Den gröna omställningen skapar attraktionskraft för industrin

De senaste åren har Teknikcollege växt snabbt. Allt fler regioner bestämmer sig för att använda konceptet som ett verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inom industrin. En av de viktigaste drivkrafterna i den utvecklingen är relevans. Teknikcollege har gjort rätt saker som har visat sig ge resultat. En annan viktig orsak till en ökad efterfrågan tror Klas är den gröna omställningen

"En av Teknikcolleges viktigaste framgångsfaktorer är att visa att industrin är en del av den gröna omställningen."

– Jag tror att en av Teknikcolleges viktigaste framgångsfaktorer är att visa att industrin är en del av den gröna omställningen. Den förändring som skett under de sista sju åren har lyft vår attraktionskraft. Industrin inte är en del av problemet längre, utan en del av lösningen. Intresset för industrin som arbetsplats ökar när man kan se sig själv som en del av en större helhet, det är ett sätt att vara med och förändra. Här har Teknikcollege bra möjligheter att samarbeta mer med till exempel studievägledarna, de kan guida in eleverna på rätt spår. Vi behöver också förändra den föråldrade bilden av industrin hos många föräldrar. Industrin är ju faktiskt en helt annorlunda arbetsplats idag jämfört med för 20 år sedan. Allt det här behöver fångas upp och bakas in i Teknikcolleges erbjudande så att det attraherar rätt elever. Det behövs också uppdaterade utbildningspaket och pedagogiska verktyg, och möjligheter att lära känna de arbetsmiljöer eleverna kommer ut i. Vi konkurrerar på en arbetsmarknad där det finns många alternativ. Vi behöver bli vassare på att förklara vad vi kan bidra med, inte minst i de delar av Sverige där industrin växer så det knakar. Ett exempel är de norrländska industrisatsningarna som inte kommer att kunna realiseras om det inte finns medarbetare med rätt kompetens att anställa. Då är Teknikcollege en viktig del av lösningen.

Inspirerande möten skapar viktig vi-känsla

Efter sju intensiva år har Klas många minnen och erfarenheter att dela med sig. En viktig insikt är att man lär sig genom andra inom Teknikcollege. Det finns inte en modell som passar in överallt utan den kan anpassas efter det som är regionens styrkor. Förmågan att anpassa både erbjudande och struktur efter lokala förutsättningar är en av Teknikcolleges verkliga styrkor.

– Det har varit en lång och fantastisk resa där det allra mest stimulerande har varit alla möten med människorna inom Teknikcollege. Möten med eleverna, både i skolan och på praktikplatserna, medlemmarna, de engagerade pedagogerna och kluster- eller regionansvariga. Det bästa minnet är tveklöst ett arbetsplatsbesök där de praktiserande eleverna var så engagerade att de sålde jobbet de höll på med bättre än vad företagsledaren själv gjorde. Eleverna visade en makalös entusiasm. Det var helt rätt omhändertagna och hade rätt vägledning, och innan dess hade de fått en bra utbildning och en stabil teoretisk grund. Det var nog det bästa jag varit med om. En annan sak som jag verkligen uppskattat är de stora nationella konferenserna med engagerade människor från hela landet för att diskutera och utveckla Teknikcollege. Alla utbyter erfarenhet och umgås. Det ges utrymme för spänstiga dialoger och här skapas kontaktnät, förståelse och en viktig vi-känsla. Direktkontakten med alla de som faktiskt utför arbetet ute i regionerna är väldigt värdefullt. Därför är det viktigt att ta sig den tiden och engagera sig, på köpet får man med sig en massa roliga minnen. Jag kan lugnt säga att det som gett mest energi under de här åren är alla fantastiska möten med engagerade människor runt om i landet, avrundar Klas Wåhlberg och tackar för en spännande tid med Teknikcollege.

Pia Sandvik tillträder som ny VD för Teknikföretagen, och vice ordförande för Teknikcollege, den 22 september 2023.

Teknikcollege Rikskonferens 2022