Engagemang och samverkan stärker regionens kompetensförsörjning

29 februari 2024 | Sydost, Östergötland
Morgan Persson, koncernchef hos Monitor ERP, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sitt arbete med att öka utbildningsnivån i Gävleborg.
Bild
Morgan Persson Monitor

Morgan är ambassadör för samverkan mellan näringsliv och akademi och har bidragit starkt till att öka attraktionskraften för ingenjörsutbildningar i regionen.

Han har under lång tid haft ett starkt engagemang för samverkan mellan Högskolan och näringslivet. Exempelvis har han varit drivande i att utforma arbetsintegrerade utbildningsprogram genom etableringen av Teknikcollege och det så kallade Mellanåret i Hudiksvall, som gjort att fler kunnat läsa vidare på högskolenivå efter studenten. 

Monitor ERP ser Teknikcollege som en kraftfull plattform där företag och gymnasieskolor kan mötas och lära av varandra. De har idag ett nära samarbete med Teknikcollege Hälsingland. 

–  Jag tror att Teknikcollege är bidragande till att stimulera ungdomar att söka sig vidare inom teknikområdet och då förhoppningsvis en ingenjörsutbildning, berättar Morgan. Det är en språngbräda för såväl studenter som för företag och anledningen till att vi på Monitor engagerar oss i Teknikcollege.

Läs mer Morgan Persson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle - Högskolan i Gävle (hig.se)

FOTO: Monitor ERP