En inblick i NKT’s verksamhet och arbete med kompetensförsörjning

10 november 2023 | Dalarna
Tillsammans med gymnasielärare besökte vi NKT’s fabrik i Falun för att synliggöra och öppna upp för en karriärmöjlighet som operatör för gymnasieeleverna.
Bild
Besök NKT lärare

På bilden syns Jonas Gezelius, lärare Teknikprogrammet på Lugnet, Anders From, Stefan Backlund och Peter Romin, yrkeslärare på Industritekniska programmet på Hagströmska samt Johan Eriksson, Flow Manager NKT

NKT i Falun är en av kommunens största arbetsplatser med sina ca 330 anställda.

Fabriken är modern och trevlig, och som besökare slås man av att det är ordning och reda som gäller! Här har var sak sin plats och hela produktionsanläggningen är ljus och luftig. Trots att produktionen går på högtryck är atmosfären lugn och behaglig.

Det går riktigt bra för NKT, men en utmaning man delar med många andra industrier är kompetensförsörjningen, vilket också lär fortsätta, eftersom man planerar för nya investeringar och ökad personalstyrka i Falun.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning

NKT arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på alla nivåer. Johan Eriksson, flödeschef på en av produktionsavdelningarna, berättar hur man på NKT jobbar systematiskt med att knyta relationer till potentiella framtida medarbetare. Bland annat tar man årligen emot studerande från olika högskolor och yrkeshögskolor, och man har i flera år samarbetat med Tekniksprånget, ett nationellt program för att stimulera unga att söka högre tekniska utbildningar, och drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). För kompetensförsörjning till produktionen samarbetar man med bemanningsföretag för att rekrytera och introducera ny personal. Man är även aktiv inom Teknikcollege Falun, för att påverka gymnasieskolans utbildningsutbud och kvalitet.

"Vårt önskemål med en närmare samverkan med gymnasieutbildningen är att eleverna får relevanta kunskaper för yrkesrollen och därmed lättare att komma in i arbetet."
Johan Eriksson

Förbereda eleverna för arbetslivet

karta NKT

Introduktion och utbildning av nya operatörer är ett omfattande arbete på NKT, och det tar från några månader upp till ett år innan en nyanställd kan köra en maskin självständigt. Dagens besök av lärare från Lugnetgymnasiets Teknikprogram och Hagströmskas Industritekniska program är ett första steg i ett långsiktigt arbete för att synliggöra operatörsrollen bland Faluns gymnasieelever och för att stärka samarbetet mellan produktionen på NKT i Falun och gymnasieskolornas elever och lärare.

Förhoppningen är att ett starkare samarbete mellan elever och NKT underlättar rekrytering och introduktionsutbildning, samt ökar attraktiviteten för den här typen av tillverkningsindustri i allmänhet.

Kika gärna på en kort film från vårt besök