Elin tar nästa steg hos PVI

2 juni 2023 | Dalarna
Vansbro i västra Dalarna är en spännande industrikommun. Här finns starka bolag med utvecklingspotential. I kommunen samverkar företag och skola inom ramen för Teknikcollege och det industritekniska programmet på gymnasiet har bra söktryck. Men det räcker inte, företagen behöver förutom personer med industriell grundutbildning även djupare kompetens. På den problematiken krävs kreativa lösningar – just en sådan lösning sker just nu hos företaget PVI där operatören Elin är i full färd med nästa steg i sin utveckling.
Bild
Linda Olsson PVI
Elin Olsson genomför nu en YH-utbildning till produktionstekniker, samtidigt som hon jobbar. Platschef Mikael Vuotari menar att utbildningen är prio ett eftersom de vill ha personer med djupare kunskaper inom produktionsteknik.
Elin Olsson, operatör och Mikael Vuotari, platschef PVI Hydroforming

Trots god samverkan finns det utmaningar

Det märks tydligt att Vansbro är en industrikommun med levande samverkan mellan skola och företag. Inför föregående läsår utökades antalet utbildningsplatser på gymnasieskolans industritekniska program från 8 till 10 – något som sticker ut i en kommun med ca 6000 invånare och sammanlagt ca 50 sökbara utbildningsplatser på gymnasiet i höst. Det ska jämföras med nationella siffror där ungefär 4% av eleverna väljer det industritekniska programmet. Men förutom industriell grundkompetens behövs också allt fler med djupare kunskap, något som blir tydligt i mötet med Mikael Vuotari, platschef och Elin Olsson, operatör på PVI Hydroforming i Vansbro.

PVI Hydroforming erbjuder kunden optimala formlösningar för plåt och rördetaljer. PVI har även egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning. Kunderna finns i hela världen och tillhör bl a fordons- och pappersindustrin. Mikael berättar att det är svårt att hitta rätt kompetenser. ”Vi har sökt en produktionschef i ca 2 år, och nu har vi äntligen hittat en. Utmaningen i en sådan här liten kommun är att vi har svårt att attrahera människor som inte har någon anknytning att flytta hit. Därför behöver vi våga tänka nytt och våga testa när nya möjligheter uppstår”.

Utmaningen i en sådan här liten kommun är att vi har svårt att attrahera människor som inte har någon anknytning att flytta hit. Därför behöver vi våga tänka nytt och våga testa när nya möjligheter uppstår.
Mikael Vuotari, platschef PVI Hydroforming

Utbildningen lyfter såväl företaget som den personliga utvecklingen

Mikael fortsätter ”på operatörssidan är läget ok, än så länge. Men vi vill ha personer med djupare kunskaper inom produktionsteknik. Ofta får vi anställa personer, som vi sedan får klä på, med den kunskap som behövs för olika arbetsuppgifter”.

Ett gott exempel på detta är Elin Olsson som lämnade jobbet som undersköterska 2021 för ett arbete som operatör på PVI. Men Elin ville mer och genomför nu en YH-utbildning till produktionstekniker, samtidigt som hon jobbar. Utbildningen ’Hållbar produktionsutveckling Industri 4.0’ ges av Yrkesakademin i Dalarna med möjlighet att läsa på distans, en bra möjlighet för Elin som förutom jobbet på PVI också har en aktiv fritid med familjen där de fem barnen är en viktig prioritet.

Mikael är glad för att Elin vidareutbildar sig och säger att från företagets sida så är utbildningen absolut prioritet ett. Majoriteten av utbildningen sker just på distans, Elin har möjlighet att gå ifrån jobbet ibland och har då tillgång till en studieplats. Fördelarna med att befinna sig på arbetsplatsen är många. När frågor och uppgifter ska lösas så kan Elin ta hjälp av personal och får använda kunskaperna i praktiken.

Elin kommer vara klar med sin utbildning i maj 2024 och Mikael hoppas hon blir kvar på företaget och blir en viktig pusselbit i PVIs vidare utvecklingsresa. För Elins del är fördelarna många, vidareutbildning utvecklar och förbättrar befintliga kunskaper och färdigheter inom arbetsområdet. Detta möjliggör att bli mer effektiv och produktiv i arbetet och det skapar förutsättningar att ta itu med nya utmaningar som bidrar både till den egna vidare utvecklingen och till att lyfta företaget. På ett personligt plan ger vidareutbildningen Elin möjlighet till konkreta fördelar utöver personlig utveckling, exempelvis mer ansvar och högre lön.