Effektiva möten 8 mars

Varför upplever en del av oss att våra arbetsmöten är ineffektiva? Varför tycker en del av oss att möten stjäl tid från det ordinarie arbetet och varför känns det ibland som om detta möte inte berört just mig? Möten är kanske det som de flesta på en arbetsplats har synpunkter och åsikter om och man kan ju undra varför. Men låt oss fastslå att möten är, om de är bra, en effektiv arbetsmetod, dock en arbetsmetod som ständigt behöver förbättras och utvecklas.

Utbildningsledare är Bengt Johansson, författare till ”Möten – nödvändigt ont eller ett effektivt arbetssätt” som publicerades i Bonniers Ledarskapshandbok.

Målgrupp: Du som är med i programråd eller styrgrupp

Utbildningen genomförs digitalt 8 mars 13.00-16.00

Tid och plats

Datum: 8 mars 2023