Ebersteinska gymnasiet

Här hittar du mer information om Ebersteinska gymnasiet.

Om skolan

Besöksadress: Linköpingsvägen 6, 603 36 Norrköping
Stad:
Norrköping
Region:

Program

Teknikprogrammet

På Teknikprogrammet lär du dig om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med ett fokus på hållbar utveckling. Utbildningen visar sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och här får du en förståelse för hela kedjan av teknikutveckling i ett hållbart samhälle. ​Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, sälja, använda och återvinna. Därför innehåller utbildningen också kreativa och problemlösande arbetsformer.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggnad och miljö, Teknikvetenskap