Behållningen av Teknikcollege webbinarium ”Öppna dörren till prao”

23 juni 2022
Den 9 juni arrangerade Teknikcollege ett uppskattat webbinarium om yrkesprogrammens attraktionskraft och prao som strategisk aktivitet för att öka antalet sökande till industrirelevanta utbildningar. En bra start för företag som funderat länge på att erbjuda prao men inte vetat i vilken ände de ska börja.
Bild
Prao-event

Många deltagare från Dalarna

Intresset för att erbjuda prao verkar vara stort i Dalarna, då antalet deltagare från länet var högt med representanter från näringsliv och skolor från Avesta till Älvdalen ­­– med god spridning däremellan. Dalarnas medverkan i Teknikcollege ger bland annat möjlighet att ta del av nationella aktiviteter så som denna.

Reflektioner från en av deltagarna

Susanne Hedberg Eriksson
En av deltagarna på webbinariet var Susanne Hedberg Eriksson, processledare Moraspåret på för- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun.
Susanne Hedberg Eriksson

En av deltagarna på webbinariet var Susanne Hedberg Eriksson, processledare Moraspåret på för- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun. Vi ställde frågan till henne om hon tyckte att aktiviteten var givande?

- Det var ett mycket bra seminarium där vi fick ta del av olika aktörers erfarenheter av att jobba i samverkan med industriföretagen och skola med arbetslivsrelaterade aktiviteter. Vi fick ta del av praktiska och konkreta exempel, både lyckade och utmanande som vi i vår tur kan ta med oss och ta lärdom av. Deras resultat av arbetet med samverkan skola och arbetsliv i högstadiet visade sig vara en viktig dörröppnare in till industrin. Antalet sökande till de tekniska och industriella utbildningarna hade fått en bra ökning i de kommuner där man gjort dessa satsningar.

- Det gjorde mig glad att se att mycket av det som beskrevs på dagens seminarium stämmer med Mora kommuns satsning Moraspåret och i det här fallet då främst med samverkan och aktiviteter som vi arbetar med i spåret Arbetsliv. (Läs mer om Moraspåret nedan)

- Dagens seminarium gav en insikt i att vi är i framkant i Mora med den satsning vi håller på att utveckla. Vi arbetar med olika aktiviteter inom Moraspåret i samverkan med Teknikcollege/IUC såsom prao, praktik, studiebesök och företagsdagar. Yrkesdagar/yrkesmässa på skolan samt Industrinatten är aktiviteter som vi nu planerar gemensamt och som är viktiga för både våra elever och för att synliggöra branschen. Sammanfattningsvis tyckte Susanne Hedberg Eriksson att seminariet var mycket inspirerande. Det gav konkreta tips och idéer till ett vidare arbete.

Moraspåret - en kommungemensam samverkansmodell

Moraspåret är en kommungemensam samverkansmodell som syftar till att skapa ett nära samarbete mellan både skola, förenings-, kultur- och arbetsliv där vi ska erbjuda alla barn och elever från åk 1-9 ett smörgåsbord av aktiviteter inom spåren Kultur, Friskvård och Arbetsliv. Morspåret är en organisation där vi arbetar transparent i alla led och där vi utvecklar gemensamma aktiviteter, arbetssätt och förhållningssätt som skapar en likvärdighet för våra skolor och elever.

Teknikcollege/IUC är en viktig samverkanspart i spåret Arbetsliv och där vi har ett gemensamt intresse av att arbeta långsiktigt, för att intressera och visa de unga hur industrin ser ut och vilka möjligheter som finns där.

Det långsiktiga målet i Moraspåret är att våra barn och ungdomar ska få en utökad valkompetens och vara mer förberedd inför kommande val till gymnasiet som i sin tur ska leda till ett bra yrkesval. Målet är också att det ska gynna det lokala kompetensförsörjningsbehovet ute i arbetslivet.

Vad blir ditt nästa steg?

Vill du ytterligare öppna dörren till prao kan det göras på flera sätt. Bland annat har Teknikcollege samlat smart information på www.teknikcollege.se/prao.   

Behöver du någon att prata mer med? Inom Teknikcollege finns regionala processledare med ett brett uppdrag kopplat till industrins kompetensförsörjning. Ta en kontakt för att prata om ert behov och om vilka möjligheter som finns där ni verkar. Hitta kontaktuppgifter här: www.teknikcollege.se/kontakt