Bäckadalsgymnasiet

Här hittar du mer information om Bäckadalsgymansiet.

Om skolan

Besöksadress: Åsenvägen 11, 553 31 Jönköping
Stad:
Jönköping

Program

El- och energiprogrammet

Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering - med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns t.ex. inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationstekniker. Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen Automation. Du kommer att arbeta i vår helt fullutrustade verkstad.

Inriktning:
Automation

Industritekniska programmet

Vi erbjuder dig en utbildning som leder dig tekniskt avancerade yrken, något som efterfrågas av företag inom industri- och teknikbranschen. På programmet lär du dig att använda industriell teknik och att delta i produktion. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Din praktik (apl) är en central del av utbildningen och ger dig goda kontakter inför framtida anställning. På samtliga yrkesförberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Inriktning:
Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik

Teknikprogrammet

Vi erbjuder dig en utbildning som lägger grunden för vidare studier inom till exempel teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får förståelse för hur det du lär dig används i praktiken, och det ger också goda kontakter inför kommande studier och yrkesliv. Vi arbetar för att du ska få erfarenhet av och kontakter med näringslivet, bland annat genom att utbildningen innehåller en praktikperiod (APL) där du jobbar med arbetslivsorienterade uppgifter.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Produktionsteknik