Arla Plast utbildade många handledare

2 juni 2023 | Östergötland
Arla Plast AB startade 1969 av ARne LArsson, därav namnet Arla Plast och är sedan 2021 börsnoterat. Arla Plast tillverkar extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Extruderingen sker i datorstyrda maskiner och arbetsuppgifterna består i att styra maskinen, utföra omställningar, packa färdiga skivor etc. men också av att aktivt övervaka processen så att man fortsatt håller samma höga kvalitet.
Bild
Lotta och Sofia, Arla Plast

Plastskivorna har ett stort antal användningsområden till exempel säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. På företaget görs även en del efterarbete som sågning och fräsning. Det finns också en underhållsavdelning med industrielektriker och mekaniker. På kontoret arbetar produktutvecklare, produktionsplanerare, säljare, inköpare och ekonomer med flera.

 Antal anställda är ca 130 i Borensberg och lika många i Tjeckien där man har två fabriker. Nyligen köpte man upp ett företag i Tyskland för efterarbete och lager. Kunderna finns främst i Sverige och Europa men även utanför Europa.

 Självklart återanvänds restprodukter i processen och nyligen beslutades att i ännu större utsträckning minska produkternas CO2-avtryck genom att köpa in ännu mer återvunnet material, nu även omalt. Detta som ett steg i Arla Plasts strävan att bli ett så hållbart företag som möjligt.

 Jag träffade Lotta Hultman, utbildningsledare och koordinator samt Sofia Gustafsson, koordinator för inkommande och utgående gods. De är två av de 17 personer på Arla Plast som gått handledarutbildningen.

 Lotta berättar: ”Vi tar emot elever på APL på underhållsavdelningen hos oss från Industritekniska programmet och El- och Energiprogrammet. När det gäller extruderingen så finns det ingen processteknisk gymnasieutbildning i närheten så där måste vi lära upp nya medarbetare själva. Jag har själv i uppgift att ta fram främst teoretiska utbildningar för extruderare. Jag tycker att det är viktigt att skapa trygghet och ta hand om både elever och nya kollegor på bästa sätt och där kom handledarutbildningen in i bilden.

 Produktionsledarna gick utbildningen först och vi diskuterade hur vi kunde komplettera utbildningen med egna rutiner och rollbeskrivningar.

Ett par månader senare bjöd vi in koordinatorer, maskinförare och alla andra som tar hand om praktikanter och nyanställda. Vi valde att bjuda in tre-fyra från varje avsnitt för att vi ansåg det viktigt att flera kan handleda och hjälpas åt. Arbetet är komplext, alla kan inte alla maskiner och så arbetar vi skift.”

 Sofia har jobbat två år på företaget och överraskades i början av att företaget lade ned mycket tid på upplärning och introduktion. Sofia lär just nu upp en person som fått en ny tjänst på företaget. Tycker du att du har haft någon nytta av handledarutbildningen?

 ”Jag känner en större trygghet nu och har ändrat mitt sätt att utbilda. Jag har en större förståelse för hur viktigt det är att frigöra tid för att lära ut. Jag vill få personen att känna att hen är viktig och i fokus. Jag tyckte att utbildningen var bra. Det var mycket igenkänning och kvitton på att jag gjort rätt men även en del aha-upplevelser. Utbildningen var också omväxlande, man fick lyssna, titta på film och diskutera. Det var också trevligt att träffa och diskutera med kollegor, alla träffas inte varje dag på grund av skiftgången. Vi hade också ett trevligt avbrott för lunch.

 Hur ska ni ta det här vidare nu Lotta?

 ”Jag funderar på att ordna handledarträffar med olika teman för att fortsätta utveckla handledarskapet på företaget. Och så vore det bra att kunna nätverka med andra företag om de här frågorna.”
Det hjälper vi så klart till med! Sedan utbildningen togs fram har över 600 personer från 75 olika företag i vår teknikcollegeregion gått utbildningen så det finns många företag att utbyta erfarenheter med.