Anmälan Teknikcolleges rikskonferens 21-22 november

11 oktober 2023
ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE TC-EVENT PÅ LINDHOLMENS KONFERENSCENTER I GÖTEBORG DEN 21-22 NOVEMBER!
Bild
Lindholmen Conference Centre

Tema för årets rikskonferens är grön omställning och ny teknik som kommer att vara en viktig del av lösningen för att nå klimatmålen.

Årets moderator är Frida Andersson, chef skola och arbetsliv på Göteborgsregionen. Hon kommer att lotsa oss genom ämnen som AI-lösningar för grön omställning, vikten av samverkan i hållbarhetsarbetet och hur kemiindustrin arbetar för att möta de globala målen.

Under rikskonferensen kommer också en rad break-outs i olika seminariespår att genomföras i samarbete med bland annat RISE och NOVO Energy. Ett par exempel på rubriker är ”Vi flyttar klassrummet till företagen!” och "Behöver Sverige en strategi för STEM?".

Här hittar du hela programmet och anmälan. Begränsat antal platser:

Program och anmälan >>

Foto: Adobe Stock