10 anledningar att välja Teknikcollege

12 september 2021
Teknikcollege ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges spännande teknik- och industriföretag har. Väljer du en certifierad teknisk utbildning är du också med och tar fram verktygen som säkerställer ett framtida hållbart klimat och samhälle. Dessutom får du ett brett kontaktnät som snabbt hjälper dig att framtidssäkra din karriär.
Bild
People talking

Framtidssäkra din karriär

10 anledningar att välja Teknikcollege

  • Chans till jobb direkt eller möjlighet till vidare studier.
  • En utbildning med nära koppling mellan teori och praktik där en stor del av arbetet sker i team.
  • Kunskaper som matchar företagens framtida behov.
  • En utbildning med möjlighet att forma din framtid, ta ansvar och utvecklas.
  • Möjlighet att få jobba med den senaste tekniken.
  • Möjlighet till en framtid inom teknik/industri som gynnar samhällets hållbara utveckling.
  • En verklighetsanpassad lärmiljö där delar av utbildningen sker ute på företag.
  • Chans till spännande jobb på företag med hela världen som arbetsfält.
  • Stora möjligheter till sommarjobb, praktikplats och projektarbete på företag.
  • Tillfällen att knyta värdefulla kontakter för framtiden.