fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Vältrimmad kunskap attraktiv på arbetsmarknaden

Ge kunden det den vill ha, så effektivt som möjligt. Lägg inte tid och resurser på det som inte skapar värde i slutänden. Det låter ganska enkelt eller hur. När bilföretaget Toyota efter andra världskriget skulle ställa om till civil produktion inspirerades cheferna av massproduktionen på bland annat Ford i USA. Men tillverkningen var alldeles för ineffektiv för efterkrigstidens Japan. Istället utvecklades metoder för att effektivisera tillverkningsprocessen för varje produkt.

Kvalitet och ständig förbättring

Med kvalitet och ständig förbättring som nyckelord växte produktionssystemet Toyota Produktion System (TPS) fram som är ursprunget till LEAN – en väl beprövad metod för verksamhetsutveckling. Toyota är idag världens största biltillverkare, och deras filosofi används över hela världen i alla typer av branscher.

LEAN-erfarenhet eftertraktad

En bärande tanke med Teknikcollege är att matcha industrirelevanta utbildningar med kompetensbehovet på arbetsmarknaden. Inför utvecklingsarbetet i projektet ”Status, kvalitet och matchning” lyfte näringslivet fram just kunskap inom LEAN som en viktig faktor för att öka anställningsbarheten hos eleverna. Günter Sand har en lång industribakgrund från ledande befattningar hos SAABs växellådsfabrik. Idag är han LEAN-expert och yrkeslärare på Göteborgs Tekniska College. Günter leder arbetet med att etablera och lyfta LEAN bland Teknikcolleges utbildningsanordnare.
– Vårt mål är att få ut baskunskaperna till eleverna, nivån är för låg idag. Skolan måste förbereda eleverna bättre på hur industrin arbetar och metoderna de använder. Mitt uppdrag är att leda och utbilda två grupper med lärare och rektorer från Luleå i norr till Landskrona i söder, totalt 42 personer. Vi kommer att ses fyra gånger om året under tre år och bara jobba med att utveckla, förankra och framtidssäkra LEAN inom Teknikcollege, berättar Günter Sand.

LEAN-lyft för både lärare och elever

Intresset har varit stort hos både Industrirådet och många samverkansföretag inom Teknikcollege. Två grupper med lärare och skolledare arbetar parallellt under projekttiden. Lärarna får testa och utvärdera olika LEAN-modeller och kommer sedan att köra pilotprojekt med elever ute på skolorna. Efter testerna kommer en bra kunskapsbas för lärarfortbildning och undervisningsmaterial utvecklas som kan implementeras långsiktigt inom Teknikcollege. Mathias Magnusson är en av lärarna som deltar, till vardags är han ansvarig för teknikprogrammet på Bergagymnasiet i Eslöv:

– Vi har varit med om många lyft i skolan. Det här är som ett rejält LEAN-lyft med riktigt bra och kvalitetssäkrad lärarfortbildning. Målet är ju i slutänden att eleverna ska förstå och kunna tänka LEAN både teoretiskt och praktiskt, och snabbt kunna använda det när de kommer ut i arbetslivet. Det här är kanske den spetsen som teknikämnet behöver för att bli riktigt attraktiv. Och hela idén är ju att utbildningarna ska blir ännu mer näringslivsanpassade, säger Mathias Magnusson.

 

Mathias Magnusson LEAN-spel
LEAN-spel är ett effektivt verktyg i utbildning. Mathias Magnusson, ansvarig lärare för teknikprogrammet på Bergagymnasiet i Eslöv.

 

Efter den första lärarträffen hos Teknikföretagen i Stockholm känner Günter sig förväntansfull inför framtiden:
– Det var ett härligt engagemang och intresse på vårt uppstartsmöte idag. Jag har mycket teoretiska kunskaper men det är viktigt att lärarna hittar rätt sätt att klä på sina elever rätt kompetens. Vi vill skapa ett aktivt lärarnätverk som kan driva det här arbetet framöver, som kan stötta och lära av varandra. Alla har olika förutsättningar hemma i sin arbetsmiljö. Nu har de fått i hemläxa att gå hem och fundera på sitt eget projekt. De ska förstås göra det med klassiska LEAN-verktyg, i det här fallet 5S som står för sortera, systematisera, städa, standardisera och slutligen se till, att de första fyra upprätthålls.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.