fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Trestegsraket för innovation och entreprenörskap i skolan

Under flera decennier har det talats om innovation och entreprenörskap i den svenska skolan. Lägg till ämnesintegrering och det är lätt att tappa tråden helt och hållet. Oavsett hur ambitiös och kompetent en lärare är kan det vara svårt att överföra de här idéerna och begreppen till praktisk undervisning. Det finns stort tolkningsutrymme och få praktiska tillämpningar att inspireras av.

Två etablerade och beprövade koncept som bygger på just dessa idéer är innovationstävlingen Blixtlåset och entreprenörskonceptet Ung Företagsamhet. Båda är utformade för att utveckla elevernas förmåga att identifiera möjligheter och omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter.

Blixtlåset och UF som röd tråd

Blixtlåset, som är en innovationstävling för gymnasiet, fokuserar på innovationsprocessen – fram till en färdig lösning eller produkt. Ung Företagsamhet utbildar gymnasieelever i entreprenörskap och företagande genom processutbildningen UF-företagande. Under UF-året är målet att eleverna ska få möjlighet att ta sin produkt hela vägen till marknad. Båda koncepten är väl inarbetade men i olika omfattning på olika håll i landet.

”För att vara framgångsrik på dagens arbetsmarknad behövs både innovativa och entreprenöriella förmågor, och ett starkt teknisk kunnande och yrkesskicklighet.”

Nu satsar Teknikcollege på att knyta ihop de båda. För att vara framgångsrik på dagens arbetsmarknad behövs både innovativa och entreprenöriella förmågor, och ett starkt teknisk kunnande och yrkesskicklighet. Det finns ett behov av att förstärka dessa områden hos Teknikcollegecertifierade utbildningar. Tanken är att skapa genomarbetad pedagogisk modell för gymnasieskolan – en pedagogisk röd tråd med fokus på innovation och entreprenörskap. Det blir också ett sätt att arbeta ämnesintegrerat där varje skola eller program kan anpassa efter sina förutsättningar och mål. Förutom teknikämnena blir till exempel svenska, engelska och samhällsbyggande naturligt att väva in i processen.

– Till hösten 2018 planerar vi att köra igång arbetet med Blixtlåset på 16 skolor över hela Sverige. Alla är certifierade av Teknikcollege och ingår som testklasser i projektet ”Status, kvalitet och matchning”. Under tre år kommer drygt 700 elever på teknikprogrammet att utgöra pilotgrupp för upplägget. Första året på gymnasiet kommer att vara ett introduktionsår i innovation och entreprenörskap. Andra året bygger på Blixtlåsprocessen, att lösa ett problem och ta fram en prototyp. Och under tredje året bli uppgiften att ta produkten vidare till marknaden som UF-företag. En trestegsraket under lika många år, berättar Jens Carlenfors Linered på Teknikcollege som samordnar arbetet.

Utvecklingsgrupp med lärare och skolledare

Målsättningen är att aktiviteterna ska bli en ordinarie del av respektive skolas verksamhet. Det blir också en modell för ämnesintegrering som omfattar minst 200 schemalagda poäng eller mer. Alla skolor har möjlighet att anpassa omfattningen så att det funkar i verksamheten.
En utvecklingsgrupp med olika ämneslärare och skolledare från hela landet är kärnan i arbetet. Genom att testa, utvärdera och förbättra ska arbetet mynna ut i en väl beprövad metod som sedan kan förankras nationellt. Och just utvecklingsgruppens sammansättning är central. Slutprodukten kommer nämligen att bli en lärarhandledning med utgångspunkt i utvecklingsgruppens erfarenheter.

”Det känns som en fantastisk möjlighet att faktiskt skapa något som höjer kvaliteten i utbildningen, speciellt inom ett område som behöver prioriteras.”

– Varje skola ska också ta fram sin egen berättelse om hur de har lagt upp sitt arbete. Lärarlaget dokumenterar och skriver om hur de gått tillväga och hur de gjort för att skapa en fungerande struktur. Vilka aktiviteter har genomförts, vad funkade bra och vad funkade inte alls. Alla som är med och bidrar gör det dessutom frivilligt för att de vill vara med och både påverka och utveckla. Det känns som en fantastisk möjlighet att faktiskt skapa något som höjer kvaliteten i utbildningen, speciellt inom ett område som behöver prioriteras. Nu ser vi fram emot en riktig rivstart tillsammans med drygt 200 av Tycho Braheskolans teknikelever i Helsingborg den 5 och 6 september. Det blir bland annat workshop i innovation och studiebesök på flera företag, berättar Jens Carlenfors Linered från Teknikcollege.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.