fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Sverige behöver ingenjörer

Hon ville bli dansare som liten men är nu Vice President inom Saab. Med Jessica Öberg känns hoppet mellan danskoreografi och svensk teknik konstigt nog inte så långt. När Jessica talar om svensk teknik och Teknikcollege lyser det ur ögonen!

Vilken är din titel?

Vice President. Jag arbetar som biträdande affärsenhetschef på Saabs affärsområde Support and Services.

Svensk teknik: vad är det första du tänker på?

Innovation och kvalitet.

Branschen idag, var står Sverige?

Sverige har en fantastisk historia! Vi skapar en intressant produktion som många är villiga att betala för. Jag är stolt över att vi i detta lilla land kan presentera så smarta tekniska lösningar som Saabs stridsflygplan Gripen. Det är få länder som lyckas med det vi gör inom Saab. Även inom andra områden ligger svensk teknik i framkant. Vi är en nation som påverkar hela den globala spelindustrin på ett positivt sätt.

Det låter mäktigt!

Ja, Sverige har även påverkat hur världen konsumerar musik och kommunicerar, Spotify, Skype…

Vilka utmaningar ser vi?

Vi måste fortsätta skapa en dynamisk mix av människor avseende kön, ålder, erfarenheter och etnisk bakgrund. Det och att fortsätta rekrytera kompetenta ingenjörer är nödvändigt för att utveckla våra svenska företag och produkter.

Hur lyckas vi med det?

Ett teknikintresse måste väckas tidigt och vi måste ha utbildningar som ger våra ungdomar rätt förutsättningar. Teknikcollege är en väg.

På vilket sätt är Saab engagerade i Teknikcollege?

Vi har tillsammans med Arboga kommun skapat STG, Saab Tekniska Gymnasium, som har certifierats inom Teknikcollege. STG är baserad på det ordinarie teknikprogrammet där Saab har lagt till fem områden, bl.a. flygteknik och övervakning/spaning. Inom STG bidrar vår personal med att utbilda, med studiebesök, praktikarbete och med utlandsförlagda studier. Saab är också engagerad i Teknikcollege Östergötland och Linköping avseende Teknikprogrammet för ungdomar samt inom vuxenutbildning inom Industriteknik.

Det låter som många aktiviteter?

Ja. Saab deltar också aktivt i Teknikcollege Västra Mälardalen där vi med andra företag i närregionen, kommuner och skolor verkar för att öka förståelsen för teknikutbildningar. Sen påverkar vi hur studier och praktik utformas.

Varför är Teknikcolleges koncept framgångsrikt?

Näringslivet är med och utformar utbildningarna. Som företag betyder det att du påverkar den kompetens du har behov av att rekrytera för att fortsätta utveckla ditt företag.

Vilka vinster ser du för företag som engagerar sig inom Teknikcollege?

Att samverka med andra företag gör det möjligt att ta del av hur andra hanterar sin verksamhet och rekrytering. Det blir ett viktigt erfarenhetsutbyte oavsett företagets storlek.

Oavsett företagets storlek?

Ja. Teknikcollege gör det möjligt för stora företag/koncerner och mindre företag i närregionen att mötas på ett naturligt sätt och att bidra utifrån sina förutsättningar. Flexibiliteten i deltagandet är fantastisk!

hetastolen_jessica_sida

Mervärden med samverkan inom Teknikcollege?

Massor! Statushöjningen är central. Vi påverkar synen på dels teknikutbildningar och dels företag/industrier som står för en stor del av svenska arbetstillfällen. Samverkan i den regionala styrgruppen ger en möjlighet att bidra till att öka statusen men också till att inom regionen diskutera statusfrågan med andra företag. Det känns även väldigt bra att få vara med och ta ett samhällsansvar.

Vilka medarbetare behövs för framtiden?

Det är stor efterfrågan på kreativa ingenjörer med egen drivkraft, förmåga till problemlösning och som förstår kunders behov.

Vad ville du bli när du var liten?

Dansare! Det blev jag inte, men i mitt yrke får jag ändå se hur vår utformning av nya produkter och tjänster måste vara helt synkroniserad om vi ska lyckas. Lite som att sätta ihop en koreografi. Men istället för en dansshow som lämnar publiken med en känsla av WOW! är jag nu med och levererar produkter och tjänster där våra kunder ofta känner just: WOW!

Fakta

Företag: Saab

Produktion: Produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet.

Viktigaste marknad: Sverige, Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.

Omsättning: Ca 25 miljarder kronor.

Antal medarbetare: Ca 14 000.

Rekrytering: Varje medarbetare har en egen utvecklingsplan. Årligen genomförs en Talent & Management Review, då medarbetare med stor potential identifieras. Saab arbetar med en successionsplan för att fasa in medarbetare i kommande roller samt med jämställdhet via bl.a. ett eget mentorsprogram för kvinnor intresserade av en Saabkarriär.

Kuriosa: I Arboga arbetar Saab aktivt för att väcka nyfikenheten för teknik. Samtliga förskolor gör ett studiebesök med sina femåringar för att vika pappersflygplan på Saabs flygfält. Därefter sponsrar Saab grundskolan med tekniklådor. I årskurs 5 kommer alla elever till Saab för att bygga sina egna drakar och få en grundförståelse i aerodynamik. I årskurs 8 tar Saab emot alla elever och visar verksamheten. Efter examen från STG håller Saab en dialog med STG-eleverna för att kunna erbjuda praktikplatser och examensarbeten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.