fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Nationellt lyft för industrirelevanta utbildningar

Svensk industri har flera goda år bakom sig. Tillväxten är god och konkurrenskraften hög. När allt rullar på kan det vara svårt att lyfta blicken och se framåt, utmaningarna finns ju här och nu. Samtidigt vet vi att den snabba utvecklingen inom exempelvis digitalisering, robotisering och automatisering kommer att förändra global industri och förflytta konkurrenskraft över gränser. Och förändringarna pågår med full kraft.

För få medarbetare – med rätt kompetens

Paradoxalt nog kan de goda åren inom svensk industri innebära att landet hamnar på efterkälken framöver. Ett troligt scenario är att tillväxten i svensk industri bromsas in, helt enkelt för att det inte finns tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Det är därför Industrirådet, med Teknikcollege i spetsen, nu kraftsamlar för att möta svensk industris behov av kompetensförsörjning.

Projektet ”Status, kvalitet, matchning” är en satsning för att lyfta industrirelevanta utbildningar över hela landet. Arbetet kommer att pågå under tre år och delfinansieras av Europeiska Socialfonden. Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, är övertygad om att insatsen kommer att gynna svensk industri:

– Projektet sätter fokus på industrins mest avgörande frågor just nu. Om vi ska klara produktionen och utvecklingen inom industrin behöver fler personer välja industrirelevanta utbildningar. Utbildningarna måste dessutom hålla hög kvalitet och hänga med den industriella utvecklingen för att underlätta matchningen mellan utbildning och jobb. Teknikcollege har en unik regional förankring som skapar en flexibilitet och lyhördhet mellan utbildningsanordnare och industriföretag lokalt. Det är dessutom en styrka i att plattformen är partsgemensam, d v s att den har en stark förankring hos såväl fackliga organisationer som hos arbetsgivarorganisationer. Det borgar för långsiktighet för kompetensförsörjningen inom industrin.

Mia Bernhardsen är vd för Teknikcollege. Hon tycker kraftsamlingen inom projektet ”Status, kvalitet, matchning” är en värdefull injektion som sätter fokus på många teknik- och industriföretagares största utmaning i framtiden:

– Att hitta rätt person med rätt kompetens är en utmaning för många företag runt om i landet. Det är därför det är så oerhört viktigt att stärka den utbildning som leder till industrin. Det vi gör nu och de kommande åren är att vi stärker upp de utbildningar som är certifierade av Teknikcollege inom status, kvalitet och matchning. Det ger oss en möjlighet att växla upp takten i vårt arbete tillsammans med kommuner, företag och utbildningsanordnare därute och stärka Sverige och den svenska konkurrenskraften inom ramen för Teknikcollege.

Tre viktiga fokusområden

Utmaningarna är förstås många men en inledande kartläggning har pekat ut tre viktiga fokusområden. Inom Stärkt regional samordning är målsättningen att regionalt matcha industrins kompetensbehov med utbildningarna. Ökad kvalitet i utbildningen syftar till att förstärka elevernas anställningsbarhet. Delprojektet Ökad kännedom och attraktionskraft ska skapa intresse för teknik- och industriutbildningar genom hela skoltiden – en röd tekniktråd helt enkelt.

Det strategiska arbetet är klart och projektet har gått in i genomförandefas. Just nu ligger stort fokus på delprojektet Ökad kvalitet i utbildningen. Ett insatsområde är att etablera ackrediterade testcenter för industrivalidering hos utbildningsanordnare inom Teknikcollege. Inom ramen för projektet utbildas därför ett 20-tal lärare från hela Sverige till testledare för Industrivalidering BAS, och runt 100 elever kommer att utgöra pilotgrupp för genomförande av validering. Ett av dessa nya testcenter är Fenix Kultur- och kunskapscenter i Vaggeryd som du kan läsa mer om här.

Ett annat delprojekt inom Ökad kvalitet i utbildningen är att implementera och lära ut LEAN-modeller i industrirelevanta utbildningar. LEAN är en vedertagen metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde så effektivt som möjligt, en kunskap som värderas högt ute på arbetsmarknaden. En omfattande fortbildningsinsats för 42 lärare som ska pågå under tre år har just påbörjats. Programmet leds av Günter Sand från Göteborgs Tekniska College, här kan du läsa mer om LEAN-arbetet.

Se första videorapporten inifrån projekt ”Status, kvalitet och matchning”

Läs mer om delprojekten här:

• Stärkt regional samordning
• Ökad kvalitet i utbildningen
• Ökad kännedom och attraktionskraft

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.