fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Lärorikt engagemang hos företagarna i Ljusdal

För 20 år sedan fattade näringslivet i Ljusdal ett viktigt beslut. Man insåg att det var nödvändigt att engagera sig i skolans yrkesutbildningar - dels för att få fram anställningsbara medarbetare, dels för att de unga skulle få en anledning att stanna kvar i kommunen.

Det var starten för den unika Ljusdalsmodellen. Långt senare har även regeringen konstaterat att arbetsplatsförlagt lärande (APL) är avgörande för att ge yrkesutbildningarna sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna faktiskt kan gå rakt ut i arbetslivet.

Dags att lyfta APL till en ny nivå

Sedan starten 2006 har Teknikcollege lyft fram APL som ett centralt inslag i yrkesprogrammen. Nu pågår arbetet med att lyfta APL till en ny nivå. Det behövs bättre rutiner, närmare samarbete mellan skola och handledare och praktiska verktyg för att kvalitetssäkra den tid eleverna tillbringar ute hos företagen.

Susanne Hall Fredholm är lärare på Industritekniska programmet hos Slottegymnasiet Ljusdal och har arbetat med utvecklingen av APL i kommunen sedan Ljusdalsmodellen började växa fram. Nu ingår hon i utvecklingsgruppen för att öka kvaliteten i APL, ett av delprojekten inom Teknikcolleges projekt Status, kvalitet och matchning:

– I Ljusdal har vi arbetat strategiskt med utvecklingen av APL i 20 år nu, och det var på företagens initiativ. De ville ha mer inflytande över utbildningen för att ha folk att anställa. Eleverna borde utbildas i rätt miljö och med modern utrustning, och så har vi jobbat på sedan dess. Det är lätt att tänka kortsiktigt när företagen skriker efter kompetent arbetskraft, men det är ett arbete som måste pågå under både hög- och lågkonjunktur. Vi bor dessutom i en glesbygd och många unga överväger att flytta härifrån. Kan vi erbjuda intressanta arbetsuppgifter så stannar fler kvar. Vi har ett väldigt positivt företagsklimat i Ljusdal och alla hjälper alla. Ibland lånar företagen ut svetsare och operatörer, men också APL-handledare, till varandra. Ibland hjälper de varandra med stora produktioner för att jämna ut toppar och dalar i orderingången. De inser också hur viktigt det är med bra handledare och att bygga relationer med eleverna, eftersom de är företagens framtid. Alla vinner på det och vi är ganska stolta över att 12 av 14 elever som gick ut Industriprogrammet förra året har fått jobb och bor kvar här i Ljusdal, berättar Susanne.

Halva studietiden i arbetslivet

2016 började andra- och tredjeårseleverna tillbringa halva studietiden ute på företagen. Det innebär också att lärarna tillbringar mycket av sin tid ute på företagen, både för att ha tät kontakt med handledarna men också för att undervisa. Varje kvartal arrangeras handledarträffar. Det brukar vara bra uppslutning med 10-15 handledare från olika företag som dyker upp. Det är engagerade möten och diskussionerna kretsar kring ofta olika utmaningar och situationer som kan uppstå på arbetsplatserna, nyinvesteringar och vad eleverna lär sig och får jobba med:

– Idag försöker vi alltid lägga handledarträffarna ute hos företagen, och kombinera med ett studiebesök. Vi märker att handledarna känner att de gör något viktigt, de är stolta över att hjälpa till och lära ut – de gör skillnad för ungdomarna. Det märks också att företagsledarna förstår vikten av att ha duktiga och utbildade handledare.

Inspirerande APL-kunskap till SKM

All den erfarenhet av APL-utveckling som Susanne tar med sig in i utvecklingsarbetet hos Teknikcollege kommer väl till pass. Det finns mycket som kan bli bättre. Det är till exempel ofta svårt att få ett bra flöde i kommunikationen i trepartssamtalen mellan handledare, elev och lärare. Det kan också vara svårt att veta vad eleverna lärt sig på olika arbetsplatser.

– Nu jobbar vi med att ta fram ett digitalt APL-verktyg som ska underlätta kommunikationen. Handledarna välkomnar idén. Jag har sett en första version av en app för smarta telefoner där eleven kan skriva i sin loggbok och hålla koll på sin närvaro. Förr pratade vi mest om att eleverna skulle komma i tid och sköta sig på arbetsplatserna, men nu pratar vi även kursmål med handledarna. På sikt ska loggboken också kunna kopplas mot kursplan och kunskapsmål. Eleverna byter företag mellan varje termin så det är bra att man kan följa upp vad de fått lära sig. Saknas något kan nästa företag komplettera det följande termin. Verktyget kan bli en bra hjälp för att hålla koll på vad eleven faktiskt lärt sig, menar Susanne.

Aktivt näringliv viktig framgångsfaktor

På Industritekniska programmet på Slottegymnaiset i Ljusdal kan eleverna välja mellan svets eller produkt- och maskinteknik. Just nu går här cirka 40 elever. Söktrycket är bra även om det varierar med konjunkturen:

– Vi har haft stor hjälp av ett aktivt näringsliv och Närljus, som är Näringslivskontoret i Ljusdal. Nu håller vi på att starta upp en ny marknadsföringsgrupp för att öka attraktionskraften för både industriyrkena och utbildningarna. Vi har lite olika tidshorisonter men vi måste ha samma vision. Företagen är som en snabb sportbåt, vi är mer som en oceanångare. Det tar tid att förändra skolan och så måste vi ju hinna med att utbilda eleverna också, säger Susanne.

Arbetet inom Teknikcollege kommer även att lyfta andra utmaningar inom APL. Bättre och mer tillgänglig utbildning för handledare och spridning av APL-kunskap hos beslutsfattare och ledningspersonal är också viktiga insatser. Utvecklingsgruppen leds av Tommy Töyrä, delprojektledare i Status, kvalitet och matchning:

– I dagsläget är det fem Teknikcollege-regioner som deltar i utvecklingsarbetet. Vi kommer att se över alla delar inom APL för att stärka kvaliteten i industriutbildningarna. APL-perioden måste planeras noga och följas upp av både utbildare och företag. Det är viktigt att man kan garantera ett kvalitetssäkrat och värdegrundsbaserat lärande. Vi kommer att utbilda hela kedjan från rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare till elev inom de industrirelevanta utbildningarna. Totalt kommer drygt 72 elever och 30 handledare att delta i olika tester och pilotprojekt. Målet är att ta fram metoder och verktyg som vi sedan kan sprida över hela landet. Det är extra kul att Teknikcollege i Ljusdal är med i projektet. De har ett bra och dynamisk samarbete mellan utbildningsanordnare och samverkande företag. De har provat sig fram under lång tid och hittat bra former för både samarbetet och utbildningen. Skolan har tät kontakt med handledarna. Eleverna får tillgång till ny teknik och tillbringar ovanligt mycket tid på flera olika företag. Det ger dem ett stort nätverk och bra referenser redan under utbildningen, och ofta möjligheter till sommarjobb och anställning efter utbildningen.

 

Text: Petter Gustafsson

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.