fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Lång och framgångsrik samverkan för Borealis

Inom varje certifierad Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet. Idén bygger på att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll.


Börja samarbeta med Teknikcollege idag!

Teknikcollege samarbetar med över 3000 teknik- och industriföretag över hela Sverige. Är du också intresserad av att engagera dig och ditt företag i Teknikcollege – anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig!


De senaste tio åren har Teknikcollege växt till att bli Sveriges största samverkansplattform för frågor rörande kompetensförsörjning för svensk industri. En viktig del i konceptet är företagens engagemang och möjlighet att påverka utbildningssystemet. Teknikcollege bygger på just idén om att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. Många samverkande företag vittnar om förenklade och förkortade rekryteringsprocesser. I Stenungsund finns kemiindustriföretaget Borealis som arbetat strategiskt med Teknikcollege sedan 2007. I detta reportage tar vi reda på varför och vad det har gett för resultat.

Borealis är ledande leverantör av nyskapande lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder och har cirka 6 500 anställda över hela världen. Den svenska verksamheten är lokaliserad i Stenungsund och ingår i det kemiska centrum som finns där. Man driver Sveriges enda kracker och polyetenanläggning och producerar högkvalitativa plastprodukter för användning inom kabel- och rörindustrin. I Stenungsund finns också ett världsledande forskningscenter för kabelprodukter där framtidens produkter tas fram. Verksamheten är miljöcertifierad med högt ställda miljömål för att reducera vår miljöpåverkan.

Sedan 60-talet när Petrokemin skulle etableras i Sverige togs det ett beslut om att lägga några anläggningar i Stenungsund. Valet stod mellan Stenungsund och Helsingborg. Att det blev Stenungsund beror på bra djuphamn som är isfri, stora ytor med mark, möjlighet till etablering av bostäder, kommunikation, vatten för kyla, och elektricitet. Flera bolag valde då att etablera sig här för att nå de fördelar som ett gemensamt kluster innebär när det gäller samarbeten.

Anders Thelander, HR Area Manager på Borealis, men också regional styrgruppsordförande Teknikcollege Göteborgsregionen samt ledamot i RTS styrelse har länge arbetat strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Han vet hur viktigt det är för kemiindustrin men också för en ort som Stenungsund som är lite av ett kemi-mecka i Sverige.

”För att ett företag med nästan 950 anställda ska fungera så krävs det flertalet olika yrken. Ser man till tekniska yrken så är nästan alla ingenjörskategorier representerade här.”
För många är nog den här branschen relativt okänd, hur kommer vi i kontakt med era produkter i vår vardag?

Inget av det vi gör syns som reklam på en konsumentprodukt men överallt i din vardag så finns vår plast i olika former. Om du tittar på fordonsindustrin så använder de mer och mer plast. Både för att göra bilen lättare och minska förbrukningen. Här är vi stora på marknaden. Tittar man på energisektorn så är vi världsledande på isolermaterial i högspänningskablar. Detta underlättar för samhället att transportera energi med mindre energiförluster. Genom att kunna gräva ner det som i dag är kraftledningar så frigör man också stora arealer av mark som kan användas inom jordbruk eller bebyggelse. Om man ser på Kemiindustrin i stort så finns vi i allt i din vardag, mjukgörare i tvätt/diskmedel, färg, golv, medicin, rengöringsmedel, utan kemiindustrin har vi inget fungerande samhälle, säger Anders.

Vad kan man arbeta med här?

För att ett företag med nästan 950 anställda ska fungera så krävs det flertalet olika yrken. Ser man till tekniska yrken så är nästan alla ingenjörskategorier representerade här, kemi, maskin, nano, fysiker, automation, elektro, utveckling, forskning, Lab, drift, operatörer och underhåll.

”Vi kommer att ha en pensionspuckel under ett flertal år då många som har arbetat här i 20-35 år snart försvinner. Då kommer det att behövas ny personal att rekrytera”

Teknikcollege är ett koncept som nu funnits i över tio år och Borealis har varit aktiva och engagerade inom konceptet sedan 2007. Det behövs, menar Anders, behovet av kompetent utbildad personal kommer bara att öka. Inte minst i takt med de stundande pensionsavgångarna samt att kraven på kompetens förändras och förnyas.

– Vi kommer att ha en pensionspuckel under ett flertal år då många som har arbetat här i 20-35 år snart försvinner. Då kommer det att behövas ny personal att rekrytera. Kanske inte inom nya inriktningar, men inom de befintliga kompetenserna finns det behov av påfyllning. Ser man på den tekniska utvecklingen över tid, så är det större krav på alla nivåer. Det är mer komplexa anläggningar att köra och styra, utveckla och underhålla. Det är mer avancerade datasystem för optimering och styrning även om vi redan i dag har en mycket avancerad processdator.

Varför är det viktigt för Borealis att ta en aktiv roll i ett koncept som Teknikcollege?

Vi har haft ett långtgående samarbete med det lokala gymnasiet innan Teknikcollege fanns i Göteborgsregionen. Vi har haft en specialanpassad gymnasieutbildning som industrin tog fram som varit mycket framgångsrik. När sedan Göteborgsregionen och Nösnäsgymnasiet certifierades inom Teknikcollege har vi fortsatt och utvecklat en samverkan och arbetet ytterligare inom Teknikcollege för att industrin skall kunna säkerställa sina framtida kompetensbehov. Vi ser många goda resultat, exempelvis har näringslivet varit drivande i att utveckla den lokala TE4 gymnasieingenjören samt den lokala Industritekniska delen inom process.

”Ett antal av de som läst en Teknikcollegeutbildning anställs årligen”.

Detta strategiska tänk har resulterat i att engagemang inom Teknikcollege ses som en självklarhet. Och det märks ute i verksamheten, inte minst bland alla studerande som får anställning.

– Det tydligaste är nog alla studerande vi tar och har tagit emot på LIA och APL genom åren. Många har också sedan blivit anställda hos oss. Ett antal av de som läst en Teknikcollegeutbildning anställs årligen. Från Teknikprogrammet men främst de som läst det Industritekniska programmet med inriktning process.

Det är avgörande för Borealis att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och ständigt hålla sig uppdaterade. Därför har man också en utbildningsorganisation som håller koll på personalens kompetens och de luckor som eventuellt finns.

– Vi kör mycket på internutbildning när det gäller hälsa, miljö och säkerhet årligen. All kompetensutveckling registreras och vid medarbetarsamtalen så utvärderar vi andra kompetenshöjande behov både för att klara rollen man har och en eventuell framtida roller.

”Börja engagera er inom Teknikcollege, var med och påverka utbildningar, inriktningar, innehåll och hur utbildningsanordnarna arbetar…”

Att det är viktigt för företag att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är ingen nyhet, inte heller att det är strategiskt viktigt för ett kemiindustriföretag som Borealis. Däremot kan det svåra vara att komma igång från första början, men här har Anders och Borealis många goda råd att dela med sig av.

– Viktigaste rådet är att ta sig tid. Alla har mycket att göra men att ta sig tid är hjälp till självhjälp. Undersök situationen på företaget, se vad utbildningsanordnarna har för utbud, matchar det ert behov? Börja engagera er inom Teknikcollege, var med och påverka utbildningar, inriktningar, innehåll och hur utbildningsanordnarna arbetar samt hjälp till att marknadsför och rekrytera studerande till skolan. Och, var hjälpsam och ta emot studerande som ska ut på LIA och APL. Ha inte för bråttom, det du gör i dag ger resultat om några år när de studerande gått igenom skolsystemet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.