fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Industrirådet är överens om hur kompetensförsörjningen kan stärkas!

Industrins parter är överens om hur industrins kompetensbehov ska kunna mötas. I en ny rapport lyfts reformbehov i utbildningssystemet fram för att industrin ska fortsätta att vara en motor för sysselsättning och tillväxt. Rapporten har tagits fram av Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning.

Industrin sysselsätter direkt och indirekt runt en miljon människor i Sverige vilket är 20 procent av sysselsättningen. Industrin har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. En internationellt konkurrenskraftig industri med tillverkning och industrirelaterade tjänster är därför avgörande för vårt lands välstånd.

En allt större utmaning för industrins arbetsplatser att hitta rätt människor med rätt kompetens. Samtidigt går utvecklingen går fort. Teknikutvecklingen med digitalisering och global konkurrens kräver att industrins arbetsplatser hänger med. Arbetets innehåll behöver utvecklas. Det svenska utbildningssystemet behöver ställa om för att kunna möta dagens och morgondagens behov.

För att företag i Sverige ska ha tillgång till medarbetare i världsklass samverkar industrins parter för att få fler att välja tekniskt inriktade utbildningar och för att skapa attraktiva utbildningar av hög kvalitet och för att skapa ett utbildningsystem utan återvändsgränder. Teknikcollege är det viktigaste verktyget för detta arbete.

Tack vare denna samverkan finns också en samsyn kring vilka delar i det svenska utbildningssystemet som behöver reformeras för att kunna möta industrins behov av kompetens. Viktigast av allt är att det behövs en helhetssyn på utbildningssystemet. Alla delar måste hänga ihop, från det nyfikna förskolebarnet till ungdomar på väg in på arbetsmarknaden och vuxna med behov av kompetensutveckling eller som vill prova på ett nytt yrke hittar sin väg på ett smidigt sätt. Arbetsmarknadens behov av kompetens måste självklart vara i fokus.

Rapporten kan beställas av Teknikcollege kansli eller laddas ned: här.

Läs mer:

Industrirådet är överens om hur industrins kompetensförsörjning kan stärkas!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.