fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Gnotec Kinnared – en arbetsgivare som attraherar

Jag heter Marita och är övergripande personalchef för Gnotecs alla enheter. I grund och botten är jag faktiskt förskolelärare och arbetade som det i ett antal år med kände sen att det inte riktigt passade mig, så då började jag läsa personalvetarprogrammet och beteendevetenskap och sedermera kom jag ut i arbetslivet som personalchef. Det har jag arbetat som nu i drygt 20 år varav 10 år på Gnotec där jag också sitter med i lokala ledningsgruppen.

Berätta kort om Gnotec?

Gnotec Kinnared, är ett högautomatiserat företag specialiserat på avancerad pressning av plåt i kombination med motstånds- och robotsvetsning. Kunderna består av europeisk fordons- och verkstadsindustri. Företaget har ca 200 anställda i Kinnared och omsättningen uppgår till ca 600 MSEK. Koncernen Gnotec består av sex helägda dotterbolag och har mer än 650 anställda i Sverige, Slovakien och Kina. Vi är certifierade enligt ISO-TS 16949 och ISO14001.

Vad utmärker Gnotec?

Gnotec Kinnared befinner sig i en bransch med stort fokus på kvalitet och service. Vi strävar att vara en attraktiv arbetsplats och har ambitionen att ligga i framkant när det gäller nya tekniker, vilket är en del i utvecklingen för att säkerställa att vi bibehåller viktig kunskap och erfarenhet inom företaget. Vi vill bidra till att våra medarbetare kompetensutvecklas och växer med bolaget.
”Keep it simple! – Let Gnotec take care of your hard work.”

Vad är det för folk som arbetar hos er? Vad finns det för yrken?

Det finns allt ifrån mer vanliga operatörer, t.ex. de som sköter cellerna och maskinerna. Sen har vi ställare där det handlar om att ställa in verktyg. Vi har också folk som arbetar i vår automathall/presshall där handlar det också om ställare och operatörer. Dessutom har vi en svetshall. Vidare har vi kvalitetstekniker, produktionstekniker, underhållstekniker, robotsvetstekniker, verktygstekniker och mättekniker. Med andra ord en hel stab av olika typer av tekniker som servar hela produktionen.

Förändras era behov av kompetens över tid? Ser ni att nya kompetenser växer fram?

Ja, det gör det absolut. Därför att teknologin vi använder här på Gnotec blir allt mer avancerad. Senaste åren har behoven av kompetens förändrats. Vår Servopress som ett exempel innebär en helt ny teknik vilket medförde att våra operatörer vad tvungna att fortbildas. Tiden där man ”bara stod vi sin maskin” är över, idag handlar allt om data, styrsystem, programmering och det gäller även våra svetsceller. Om vi tar underhållssidan så är det även där otroligt mycket ny teknik. Så, en förändring, det ser vi. Om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi vara i framkant när det gäller ny teknik. Det här ställer krav på våra medarbetare som ska arbeta med maskinerna.

Berätta om ert engagemang inom Teknikcollege?

Jag tror att jag och Gnotec Kinnared varit engagerade inom Teknikcollege i snart tio år. Gnotec är ett samverkande företag inom Teknikcollege Västra Småland. Gnotec fick tidigt frågan om att engagera sig och jag har varit med i den regionala styrgruppen sedan dess. Under en tid var det svårt att få alla inblandade parter att förstå det positiva med att samverkan. Men vad gäller den utmaningen har det skett en enorm utveckling. Skolorna är mycket mer engagerade och söker sig faktiskt till oss idag, vilket är en stor skillnad. Förr handlade det mycket om yrkesförberedande programmen som kom till också men idag har vi lika bra samarbete med de högskoleförberedande programmen. Vi tar emot studiebesök, vi är ute i skolorna och berättar om våra yrken. Efter en trög start har samarbetet inom Teknikcollege blivit mycket bättre.

Vad gör Gnotec mer för att fler ska bli intresserade av teknik och industri?

Vi vill lyfta fram profiler som ungdomar och framtida medarbetare kan identifiera sig med. Jag alltid ser till att få med mig både tjejer och killar ut när vi besöker skolor som berättar om sitt arbete och vägen dit. Arbete hos oss på Gnotec passar både tjejer och killar och det viktigt för oss att förmedla det. Vi har ett bra samarbete med grundskolan här i Hyltebruk där vi alltid ställer upp och tar emot elever, vi är något som vi kallar för företagsambassadörer. Vi bjuder in grupper till vår fabrik och skickar med uppgifter som eleverna får arbeta med efter sina besök. Vi försöker också börja så tidigt som möjligt i åldrarna, vi hade en hel förskoleklass här på besök. Vi kunde då tyvärr inte vara inne i produktion men vi kunde åtminstone titta in genom fönstret. Men en liten titt in i produktion gjorde vi och då tog våra medarbetare barnen i handen och gick in och kikade. Lite problematiskt men det ändå för att vi ska tidigt kunna plantera ett intresse. Vi försöker profilera oss och att ställa upp.

Det går att läsa på er hemsida att ni söker en hel del ny personal – är det viktigt för Gnotec att vara en arbetsgivare som attraherar både kvinnor och män?

Svaret är ja. När vi började satsa på att anställa mycket tjejer insåg vi först och främst att de trivdes väldigt bra. Vi blev en attraktiv arbetsgivare för tjejer och det började ge ringar på vattnet. Vi har tjejer på alla olika avdelningar, tjejer som är teamledare och det tillför något extra till arbetslagen.

Varför är det viktigt?

När vi började anställa tjejer insåg vi först och främst att de trivdes väldigt bra. Vi blev en attraktiv arbetsgivare för tjejer och det började ge ringar på vattnet. Vi har tjejer på alla olika avdelningar, tjejer som är teamledare och det tillför något extra till arbetslagen.

Hur har ni gjort för att nå en jämn könsfördelning? (50/50 i hela verksamheten)

Dels har vi lyft fram tjejer ute i produktion. I vår produktion har vi verktyg och maskiner som väger flera ton. Att visa upp att miljön och arbetsuppgifterna är till för både tjejer och killar är en viktig del. Vi har så pass avancerade hjälpmedel i vår verksamhet idag att alla kan arbeta här, det är inte med muskler man ställer pressarna. Det gör att våra yrken blir attraktiva för både tjejer och killar. Vi är nästa 50/50 tjejer och killar i produktion och många av tjejerna arbetar med pressning, dvs att ställa verktyg. Det är vi självklart glada för. Framgångsfaktorn har varit att bara våga börja arbeta mot en jämställd arbetsplats. Att ta steget och trycka på knappen, visa för andra tjejer att det faktiskt går att arbeta hos oss.

Hur viktigt är det med ett långsiktigt tänk gällande kompetensförsörjningsfrågor för Gnotec Kinnared?

Det är jätteviktigt för vår framtid står lite och faller med vilken kompetens vi får in. Vi måste få med oss människor med rätt kunskap för att vi ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Så enkelt är det. Vi behöver med andra ungdomar som har en teknikbakgrund, vi påverkas automatiseringen och digitaliseringen. Snart sitter vi säkert här med appar i mobiltelefonen och övervakar våra maskiner. Det är nog där vi kommer att hamna förr eller senare.

Fakta

I Heta Stolen : Marita Eriksen

Arbetar på : Gnotec AB

Titel: HR Manager

Ledord: Keep it simple – Let Gnotec take care of your hard work

Teknikcollege: Västra Småland

Läs mer om Gnotec: Länk till hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.