fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

”Det bästa med att vara yrkeslärare”

Vi fick prata med med Johanna Högbom. Johanna arbetar som yrkeslärare på Rinmangymnasiet i Eskilstuna och är aktiv i styrgruppen för Teknikcollege Mälardalen. Vi samtalade kring en rad intressanta ämnen, bl.a. utbildningsval, om att inte ha haft en tråkig dag på flera år, prova-på-aktiviteter, varför teknik är rätt att val, vikten av att inspirera tidigt i åldrarna, och mycket annat spännande.

Hej Johanna, berätta lite om dig själv?

Jag heter Johanna Högbom, är 31 år gammal och bor med min man och 8-åriga dotter strax utanför Eskilstuna. Jag har arbetat på Rinmangymnasiet sedan 2009 och från augusti i år har jag en tjänst som till halva delen är yrkeslärare inom datorstyrd produktion och produktionsteknik, medan den andra halvan är som lokal processledare för Teknikcollege Mälardalen.

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Efter tre år på Företagargymnasiet utbildade jag mig till CNC-operatör. På min väg till att bli yrkeslärare har jag läst produktionsteknikerprogrammet på Högskolan Dalarna följt av yrkeslärarprogrammet och i juni tog jag min lärarexamen.

Hur kommer det sig att du blev yrkeslärare?

Jag arbetade efter min CNC-utbildning inom industrin, först som maskinoperatör och senare som tjänsteman. I samband med finanskrisen 2008 blev det neddragningar på företaget jag arbetade på. Då fanns det en tjänst som handledare på Rinmangymnasiet, på dåvarande Industriprogrammet, ute som jag sökte och fick. När jag efter ett år insåg att jag inte haft en enda dag på jobbet som inte hade varit rolig, sedan jag började arbeta som handledare, bestämde jag mig för att studera till yrkeslärare. Snart sju år senare har jag fortfarande inte haft en tråkig dag och tycker läraryrket är fantastiskt.

Vad är det bästa med att vara yrkeslärare?

Eleverna, samspelet med industrin samt att ingen dag är den andra lik.

Vad hade du för yrkesdrömmar när du var liten?

Den svåraste frågan jag visste som liten var just den klassiska ”vad vill du bli när du blir stor”-frågan. Just för att jag aldrig har vetat vad jag vill bli. Det enda jag kan minnas, som något jag i alla fall hade i tankarna, var politiker. Viljan att kunna vara med och påverka saker och ting har alltid varit stark och jag har under hela min skoltid varit engagerad i elevråd och ungdomsföreningar.

Har du haft några förebilder?

I den rollen jag har som lärare har jag min svensklärare på gymnasiet som förebild. Han kunde få precis vad som helst att vara intressant och roligt. Annars inspireras jag av människor som brinner för det de gör samtidigt som de har inställningen att man aldrig är fullärd och det kan vara en kollega, företagsledare eller idrottsstjärna.

På vilket sätt samverkar Rinmangymnasiet med regionens industriföretag?

Främst genom att de tar emot våra elever på APL och erbjuder eleverna på Industritekniska programmet sommarjobb, vilket vi är väldigt glada över. Sedan är flera företag representerade i våra respektive programråd samt lokala styrgrupp. Utöver det ordnas föreläsningar för våra elever med personer från företagen i olika yrken och positioner samt att vi gör studiebesök.

Vad är det första du tänker på när du hör ordet teknik?

Då tänker jag framgångsrik, framtid och oerhört viktigt för Sverige.

Om man som studerande går hos dig, vad kan man då göra när man är klar med utbildningen?

Den inriktningen av Industritekniska programmet jag arbetar på heter produkt och maskinteknik där vi främst utbildar CNC-operatörer. Svetsteknik är den andra inriktning som vi har på skolan och där blir eleverna svetsare. Genom att erhålla yrkesexamen är eleverna behöriga till Yrkeshögskola.

Johanna

På vilket sätt är du aktiv inom Teknikcollege?

Jag sitter med i lokal styrgrupp och programrådet för Industritekniska programmet. För tillfället är jag mitt uppe i planeringen av handledarutbildningen som jag tillsammans med en kollega och vår regionala processledare kommer att genomföra i december.

Vad gör man som lokal processledare?

En av de viktigaste uppgifterna är att arbeta för sammanhållningen på vår skola mellan Teknik- respektive Industritekniska programmet. Att marknadsföra såväl våra program som Teknikcollege, till främst högstadieskolor i kommunen, är också en stor del av mitt uppdrag liksom ha ett nära samarbete med vår regionala processledare.

Vad du tycker att man kan göra för att fler ska bli intresserade av teknik och industri?

Börja i tidig ålder på ett lekfullt sätt. Där ser jag aktörer som exempelvis Komtek som en jätteviktig del i det arbetet. Precis som det nämndes i flera forum på Teknikcollege Rikskonferens är prova på-aktiviteter, i olika former, något som skolan bör arbeta med för att nå ut till ungdomar med vad teknik och industri är. Sedan måste även industrin visa upp vilken bra arbetsmiljö det är och vilken utveckling som skett. Det är ofta jag möter ungdomar som ska välja till gymnasiet, och lika ofta föräldrar, som är av uppfattningen att det fortfarande är en smutsig och tung arbetsmiljö på industrin. Här i Eskilstuna bjuder exempelvis både Volvo Construction Equipment och Alfa Laval in alla elever med föräldrar i årskurs 8 till öppet hus, för att visa hur det ser ut på en industri idag.

Fakta

Namn: Johanna Högbom

Yrke: Yrkeslärare samt lokal processledare Teknikcollege

Teknikcollege: Mälardalen

Skola: Rinmangymnasiet i Eskilstuna

Erbjuder: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet samt T4

Läs mer: Länk till hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.