fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

”Det absolut viktigaste är att skapa mer verkstad runt dessa frågor”

Vi fick en pratstund med Conny som arbetar med försäljning på AB Edsbybverken. Conny och AB Edsbybverken har länge arbetat strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor och just det pratade vi mer om. Dessutom om betydelsen av en träutbildning för hela orten, hur kompetenser förändras och mycket annat spännande.

Berätta lite om dig själv

Jag heter Conny Clahr och har sedan 2003 arbetat som produktionschef och fabrikschef på AB Edsbyverken men har det senaste året lämnat produktionsansvaret och arbetar nu inom försäljning som ansvarig för vår order- och offertavdelning. Jag bor i Bollnäs nära naturen med fru, tre utflugna barn och tre fantastiska barnbarn. Har ett stort idrottsintresse främst lagidrott. Tror mycket på att skapa en teamkänsla med ömsesidig respekt för varandra.

Berätta kort om AB Edsbyverken

Ett företag med en lång tradition grundat 1899. Har producerat möbler ända sen företagsstarten och har alltid varit den huvudsakliga verksamheten även om vi under en lång tid var kända som en av världens större skidproducenter. Idag lever vi ut vårt nordiska arv med ledande formgivare och levererar modern nordisk design, hög kvalitet och funktion till god ekonomi över tid, åt företag och förvaltningar i världsklass. Med en effektiv fabrik i Edsbyn som producerar efter kundorder, tillverkas just de möbler som krävs för att skapa fungerande mötes- och arbetsplatser. Med en stor andel lokalt tillverkade produkter bidrar vi också till ett levande och hållbart samhälle på lång sikt.

Vad finns det för olika yrken hos er?

Vi har ett flertal ingenjörstjänster inom områden som kvalitet-miljö, planering-beredning, logistik, produktutveckling, produktionsteknik, ekonomi, produktion och marknad. I produktionen finns NC-operatörer, tapetserare och montörer.

Om vi tittar på träindustrin generellt, hur ser kompetensbehovet ut?

Ser ett stort behov av ingenjörer inom träindustrin för att skapa effektiva produktionsflöden och förutsättningar till en mer automatiserad produktion. Med automationen följer också ett större behov av tekniskt utbildad personal rent generellt.

Förändras era behov av kompetens?

Ja den stora förändringen är ju övergången till mer tekniskt krävande arbetsuppgifter och en minskning av den manuella typen av arbete. Flödestänket kommer även in på de administrativa avdelningarna med ett större fokus även där på förbättringsarbete än tidigare.

Är det viktigt att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor?

Ja, att arbeta långsiktigt är viktigt för oss, vi måste se till att vara en attraktiv arbetsgivare då vi konkurrerar med företag på orten men också med storstäderna. Det är då viktigt att man efter avslutade studier kommer ihåg att det finns ett intressant alternativ på en mindre ort som Edsbyn.

På vilket sätt är ni engagerade inom Teknikcollege?

Vi har sedan starten varit med i den lokala styrgruppen och alltid haft ett bra utbyte med träutbildningen i form av att erbjuda praktikplatser för dessa elever samt att påverka innehållet och utformningen av denna.

Du sitter med som lokal styrgruppsordförande i Tc Ovanåker. Beskriv kortfattat ert gemensamma arbete med Teknikcollege?

Vi har från att inledningsvis, lagt all tid på att certifieras med allt vad det innebär. (kartlagt framtida kompetensbehov, skapat relationer och förutsättningar för samverkan kring frågorna mellan kommun, företag och utbildningsanordnare), till att sedan några år tillbaka, som ett resultat av certifieringen, skapat ett mycket bra samarbete mellan gymnasieskolan och företagen. Skolledningen har med stor entusiasm tillsammans med företagen på orten lyckats få igång en verksamhet som får saker att hända. En mycket bra handledarutbildning har startats till nytta för både skola och företag. Produktionsdokument har överförts till skolans verksamhet för att få utbildningen så nära verkligheten som möjligt. För att få tillgång till modern utrustning kan skolan i vissa fall utnyttja företagens maskinutrustningar. Elever kliver fram och redovisar skolarbeten i forum där företagen finns med som tydligt visar på deras praktiska och teoretiska kunskaper. Det absolut viktigaste i den lokala styrgruppen är att skapa ”mer verkstad” runt dessa frågor.

Svårt och krångligt att investera i träutbildning, men hos er tog kommunen ansvar. Hur viktigt är det med relevant utbildning inriktad mot trä för er?

Det är oerhört viktigt för oss att det finns en träutbildning som håller en hög standard dit ungdomar söker sig. Vi upplevde från början att dit sökte man sig om man var skoltrött men den bilden har förändrats och nu finns möjlighet att läsa till högskolebehörighet på denna linje också. Passar många elever bra att varva praktiskt arbete med teoretiskt. Viktigt med verklighetsanknytningen för att motivera dessa elever tror jag.

Var samarbetet inom Teknikcollege bidragande till att detta kunde genomföras?

Jag tror att det nätverk som byggts upp bidragit till genomförandet. Där är närheten mellan företag-skola-kommun A och O. Tror också att Teknikcollege hjälpt till att skapa en trovärdighet i sammanhanget.

Det finns så många yrkesvägval idag! Har du något råd till ungdomar som är nyfikna? Vad kan träindustrin innebära för deras möjligheter?

Mitt råd är att satsa på en utbildning som känns mest motiverande just nu. Varva gärna praktiskt arbete med studier. Det finns alla möjligheter att gå vidare i framtiden. Om man vill arbeta som ingenjör kan man ta sig till denna position på många olika sätt och det är inte nödvändigt att hitta absolut rätt högskoleutbildning. Är man inte motiverad att läsa på högskola så kommer det att finnas många intressanta yrken inom träindustrin via en bra gymnasieutbildning också. Metallindustrin ligger före men det kommer att bli en snabb utveckling inom träindustrin den närmaste tiden.

Fakta

I Heta Stolen: Conny Clahr

Arbetar med: Försäljning på AB Edsbyverken

Om AB Edsbyverken: Grundades 1899. Att producera möbler har ända sen företagsstarten varit den huvudsakliga verksamheten, även om Edsbyverken under en lång period var känt som en av världens större skidproducenter

Teknikcollege: Ovanåker, lokal del Teknikcollege Hälsingland

Läs mer: Länk till hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.