fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Sverige behöver er

Dagens arbetsmarknad

1/3 i pension
Fram till år 2025 går 32 % av de som idag arbetar inom teknik- och industribranschen i pension. Samtidigt utvecklas den svenska marknaden globalt. Med en global marknad ställs höga krav på kompetensförsörjningen till svenska företag. I takt med en mer avancerad produktion ökar behovet av kvalificerade medarbetare, både tekniker och ingenjörer.

 

Ny arbetsstruktur kräver nya medarbetare

Utbildningsbakgrunden för medarbetare i industrin har över tid förskjutits mer och mer mot minst treårig gymnasieutbildning och längre eftergymnasial utbildning. Industrin utvecklas ständigt. Kompetensen till och inom branschen måste utvecklas i samma takt. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kräver generellt sett bredare kompetenser. Företagen söker därför anställda som har en bred teknisk utbildning med både teoretiska och praktiska kunskaper.

”Företagen söker anställda som har en bred teknisk utbildning”
Inslaget av datorer

Inslaget av datorer är slående inom nästan all tillverkning idag. Maskinparker är i stor utsträckning datorstyrda. Medan maskinoperatören ofta är programmeringskunnig bevakar och styr processoperatören arbetet via datorer i kontrollrummet. Vi ser även nya organisationskulturer som ofta grundas på en arbetsstruktur med självstyrande grupper.

Sverige behöver dig

Analyser av arbetsmarknaden flaggar för ett stort behov av medarbetare inom teknik- och industribranschen. Det är här Teknikcollege kommer in. Genom en nära koppling mellan utbildning och arbetsliv får studerande på en Teknikcollegecertifierad utbildning en god bild av hur arbetslivet ser ut redan innan avslutad utbildning.

Många branscher att välja mellan

Inom Teknikcollege finns certifierade utbildningar som riktar sig mot bland annat automation, industriteknik, tillverkning, stål och metall, skog, kemiteknik, gruvor, livsmedel och finsnickeri. Behoven av medarbetare är stora inom dessa branscher.

För många av våra studerande väntar jobb direkt efter studenten eller till och med innan studenten! Men vi har också många studerande som går vidare till studier vid till exempel teknisk högskola eller yrkeshögskola. Med en teknisk inriktad utbildning finns ett nästintill oändligt antal yrkesvägar.

Som tekniker eller ingenjör kan du arbeta inom ett stort antal områden varav produktion, automation, process, CNC, svets, industriell utveckling och design är några av dem. Kort sagt: Teknikcollege matchar dagens arbetsmarknad.

”32% inom industrin går i pension till år 2025. 30 000 ingenjörer behövs till år 2030”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.