fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Krav på lokala TC-samordnare i SKåne

Teknikcollege Skåne omorganiserar för tillväxt

Intresset för Teknikcollege Skåne har ökat markant de senaste åren. Allt fler företagare, kommuner och utbildningsanordnare ser fördelarna med att samverka i arbetet kring kvalitetssäkrade och arbetsmarknadsanpassade teknik- och industriutbildningar. Målet att alla unga i Skåne ska kunna välja en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning ser ut att snart kunna bli verklighet.

Den snabba tillväxten innebär också att den skånska organisationen behöver stärkas och uppdateras. Flera viktiga beslut har klubbats i den regionala styrgruppen. Ett av de viktigaste är att varje certifierad skola ska utse en lokal samordnare för Teknikcollege. Rollen som samordnare ska omfatta minst 25 procent av arbetstiden:

– Samordnaren spelar en oerhört central roll i arbetet med Teknikcollege. Det är viktigt att det finns en dedikerad resurs som håller ihop helheten. Vi har diskuterat internt vad som skapar långsiktighet och kvalitet i arbetet med Teknikcollege. Ofta är det just den funktionen som upplevs som viktigast, att det finns en person som driver arbetet framåt och håller samarbetet vid liv, säger Carina Lengbrant Malmberg som är processledare för Teknikcollege Skåne.

Hässleholms samordnare redan igång

Hässleholm är den enda kommunen i Skåne där det redan finns en samordnare med Teknikcollege som uttalat ansvarsområde. Marie Gårdemyr arbetar övergripande med samordning för de certifierade teknik-, industri och elprogrammen hos gymnasierna Hässleholms tekniska skola och Jacobsskolan samt Yrkeshögskola SYD:

– Vi har ett ganska speciellt upplägg i Hässleholm med många starkt engagerade företagare. Det var näringslivet som tog initiativ till att börja arbeta med Teknikcollege. Tillsammans med kommunen insåg de att det behövdes en bra plattform för samverkan mellan näringsliv, kommun och skola. De företagen vi samarbetar med är tacksamma för att det finns någon som håller tempot uppe, kallar till möten och sköter allt det löpande, berättar Marie Gårdemyr.

Rollen som samordnare är mer än en administrativ funktion. Det krävs både glöd, handlingskraft och en hel del kreativitet – och inte minst intresse och förståelse för både näringslivsfrågor och skolvärlden:

– Jag är lärare från början och det här är min drömtjänst. Jag är övertygad om att alla tjänar på att näringslivet engagerar sig i skolan, och skolan i näringslivet. Jag tror stenhårt på och arbetar efter devisen ”Viktigt på riktigt”, även inom grundskolan. När eleverna får träffa företagsrepresentanter som tar dem på allvar, när de får diskutera verkliga problem och bidra på riktigt, upplever de sina kunskaper som mer användbara och värdefulla. Det blir roligare att lära helt enkelt, säger Marie.

Alla Teknikcollegeregioner ser olika ut, alla har sina utmaningar och möjligheter. Tack vare ett starkt företagsengagemang i just Hässleholm finns det alltid bra möjligheter att koppla ihop näringslivet och skolan:

– Det är självklart avgörande att även beslutsfattare och nyckelpersoner inom skolan är positivt inställda till Teknikcollege, annars är det omöjligt att skapa fruktsamma samarbeten med näringslivet. Ibland finns en rädsla för att släppa in företagen för nära den pedagogiska verksamheten, men jag tror det är nödvändigt och viktigt. Det ligger ett tungt ansvar på både rektorer och yrkes- och studievägledare att vidga elevernas insyn i arbetslivet. Teknikcollege kan bidra på många sätt i det arbetet, menar Marie Gårdemyr.

Röd tekniktråd genom hela skoltiden

Ett viktigt mål för samordnaren är att öka söktrycket på teknik-, industri- och elprogrammen, i Hässleholm totalt fem olika program. Samarbetet med grundskolan är därför något Marie lägger ner mycket tid på. Det är hennes ansvar att se till att det finns en röd tekniktråd genom hela skoltiden. Hon investerar en stor del av sin tid att initiera och planera olika samarbeten, projekt och evenemang, men det är lönlöst om inte skolorna är beredda att ställa upp med den viktigaste resursen – lärarnas och elevernas tid.

En annan central roll för samordnaren är medverka i programråden för varje enskilt program:

– Programråden är lagstadgade, de ska fungera. Två gånger per år ska biträdande rektor, lärare, elever, politiker och relevanta företagsrepresentanter träffas för att kvalitetssäkra programmen. Rådet stämmer av om eleverna får rätt kunskaper med sig ut på arbetsmarknaden. De ska också se till att det finns en god försörjning av APL-platser (Arbetsplatsförlagt lärande). Här finns också chansen att fördjupa olika samarbeten som sponsring, studiebesök och kunskapsöverföring. Det kan vara att en föreläsare ställer upp från ett företag eller att eleverna får komma ut och lära sig en maskin på företaget. Samråden är också grunden i Teknikcolleges koncept för samverkan. Alla måste engagera sig, säger Marie.

Nätverkare med bra bollkänsla

Varje lokalt Teknikcollege har också en lokal styrgrupp. Här ska en majoritet utgöras av näringslivets representanter. Tillsammans med skola och politiker ansvarar de för att samverkan fungerar långsiktigt:

– Det är viktigt att skapa ett bra kontaktnät inom skolan, politiken och i näringslivet och att förstå helheten. Jag ska finnas där som en röst för Teknikcollege. En viktig del av mitt arbete är att se till att det är bra representation i styrgruppen och att den gör det de ska. Det finns stöd för hur mötena ska läggas upp men det är jag tillsammans med ordföranden som sätter agendan. Det är viktigt att det finns en engagerad styrgruppsordförande från näringslivet, det är ofta de som sitter på nätverket och förmågan att få sker gjorda – till exempel att rekrytera nya samverkansföretag eller att driva på för att få in fler kvinnor i styrgruppen, berättar Marie.

Det står klart att rollen som samordnare kräver en viss typ av egenskaper. Marie Gårdemyr är en spindel i nätet som måste hålla många projekt rullande samtidigt:

– Jag tycker det är spännande att ha så nära kontakt med näringslivet och att hålla koll på ny teknik och olika branscher. Det är bra att vara envis för att få saker gjorda och man får inte vara rädd för att prova nya saker, och ta nya kontakter. Man måste våga göra fel ibland. Det blir mycket logistik och koordinering. Jag hanterar stora grupper vid till exempel studiebesök och olika event. Det är viktigt att man tycker den typen av projekt är roligt. Det är väldigt belönande när man ser resultatet, till exempel efter vår Teknikkollo för tjejer och teknikmässan Möjligheternas värld.

Här kan du läsa mer om uppdraget som samordnare >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.