Träff för utvecklingsgruppen Ökad attraktionskraft