plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
SKM - Teknikcollege

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Allt om ESF-projektet Status, kvalitet och matchning
Nationellt utvecklingsprojekt

Status, kvalitet och matchning

Status, kvalitet och matchning (SKM) är Teknikcolleges nationella utvecklingsprojekt, som genomfördes med finansiering från Svenska ESF-rådet. Vi har under tre års tid arbetat med sex temaområden kopplade till industrins kompetensförsörjning.

Vad är projektmålen? Vi vill skapa synergieffekter, involvera relevanta aktörer och få ett brett lärande emellan de olika temaområdena. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och bibehålla en matchning mellan företagens kompetensbehov och det som utbildningarna levererar i output av arbetskraft. Alla modeller, insatser och aktiviteter som utvecklas inom projektet kommer paketeras och göras tillgängligt för certifierade regioner.

I FOKUS

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

Läs mer


19 oktober
I FOKUS

Livesändning av The Factory – slutkonferens för Status, kvalitet och matchning

Livesändning av The Factory – slutkonferens för Status, kvalitet och matchning

Läs mer


22 september

Temaområden

1
Temaområde

Det regionala perspektivet, geografiskt läge, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning är väsentligt för företagens förmåga att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet inom temaområdet har förenklat och effektiviserat det oumbärliga regionala kvalitetsarbetet. Temaområdet kommer att arbeta med följande:

 • Avsiktsförklaring
 • Lathund för styrgruppsarbete
 • Digitaliserad Nationell rapportering
 • Utbildning i företagsrekrytering
 • Enkäter för att mäta nöjdhet
Kontakt

2
Temaområde

Detta temaområdet genomförs genom Svensk industrivalidering där vi ger skolorna rätt verktyg för att validera framtidens medarbetare. Målet är skapad ökad relevans och höja kvaliteten på de Teknikcollegecertifierade utbildningarna genom att:

 • Undersöka kunskaper och färdigheter hos eleverna
 • Utbilda lärare i Svensk industrivalidering
 • Lärarna ska blir ackrediterade testledare
 • Testa validering mot studerande i årskurs 2 (industribas) och 3 (påbyggnad)
Kontakt
Tommy Töyrä

tommy.toyra@skol.lulea.se

3
Temaområde

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är avgörande för att yrkesutbildningen ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara. Genom vårt temaområde Kvalitetssäkrad ALP ger en strukturerad kontakt mellan lärare, elev och handledare under APL-perioden där det digitala verktyget underlättar dokumentation och kommunikation. Inom temaområdet utvecklas bland annat:

 • Ett digitalt planerings- och uppföljningsverktyg
 • En handledarutbildning för ökad kvalitet och värdegrund
 • En APL-utbildning riktad till styrgrupper, rektorer och nämnder
Kontakt
Tommy Töyrää

tommy.toyra@skol.lulea.se

4
Temaområde

Inom temaområdet tar vi fram en modell för ett sammanhållet projekt för innovation och entreprenörskap. Målet är att de studerande ska få ett verklighetsnära och problembaserat lärarande för att utveckla sitt teknikintresse, sin företagsamhet och strukturerade produktutvecklingsmetodik, någon som är betydelsefullt inför det kommande arbetslivet. Modellen har tre steg:

 1. Introduktion av elever och lärare i innovation, idélära och entreprenörskap
 2. Utbildning i problemlösningsmetodik med innovationshöjd (Blixtlåset)
 3. Utbildning i entreprenörskap och företagande (UF-företagande)

Temaområdet kommer att landa i en lärarhandledning som utgår från 16 skolors erfarenhet och ovanstånde steg.

Kontakt
Jens Linered

jens.linered@teknikcollege.se

5
Temaområde

LEAN är en väletablerad metod för verksamhetsutveckling. Fokus är att skapa maximalt kundvärde av de resurser man har. Industrirådet och många samverkansföretag inom Teknikcollege har lyft vikten av att inkludera LEAN i utbildningarna. I temaområdet vill vi ge eleverna en förståelse för de bakomliggande tankesätt och principer som LEAN bygger på genom att:

 • Utveckla en modell där studerande tillsammans med lärare arbetar enligt LEAN-principerna
 • Utbilda lärare och elever i LEAN
 • Testa och utvärdera modellen
Kontakt
Günter Sand

gunter.sand@gtc.com

6
Temaområde

Det finns en stor bredd av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter inom industrin som ungdomar ofta inte känner till. Ett sviktande rekryteringsunderlag i kombination med industrins utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning kräver satsningar för att öka kännedomen om industrin som en attraktiv arbetsplats. Målet med temaområdet är att skapa en tydlig ”Röd tekniktråd” i en samordnad och politiskt förankrad organisationsmodell med aktörer som ökar och bibehåller ungdomars intresse för teknik och industrirelevanta utbildningar. Exempel på aktiviteter inom detta temaområde är:

Kontakt
Linda Rönnbäck

linda.ronnback@iucnorr.se

The Factory

Under slutkonferensen för #SKM presenterade vi våra viktigaste leveranser från projektet.

Politisk diskussion med utgångspunkt i Stjernqvistutredningen (SOU 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola).

Regional samverkan för effektivare kompetensförsörjning.

Validering som katalysator för att höja kvaliteten i yrkesutbildningen.

Digitalt stöd och handledarutbildning.

LEAN och ständiga förbättringar i undervisningen.

Trestegsraket för svensk innovationskraft.

Strategiskt arbete för attraktion – Så gör Teknikcollege.

Hur framtidssäkrar vi branschen?

Kalender

Smått och gott från #SKM

LEAN i utbildning

Teknikdagarna på Tycho Braheskolan - Röd innovationstråd

Lärorikt engagemang hos företagarna i Ljusdal - APL-utveckling

För frågor som rör hela projektet

 

Nationell projektledare

Johan Ståhl
johan.stahl@teknikcollege.se
040 35 25 49

Projektekonom

Eva Brunday
eva.brunday@teknikcollege.se
08 782 09 59

ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

LÄS MER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.